Webmaster tools
baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Home » Diskusijos » Cha.lt forumai » Apie viską

sakmes apie laumes

 • #98365
  2010 spalio 5, 19:07
  StifleriS

  namu darbam turiu ismokt 3 laumiu sakmes. niekur nerandu jokiu sakmiu. gal galetumet padet? nes vel 1 nesinori gaut :I

 • #160286
  2010 spalio 5, 19:30
  Ange

  DEIVĖS VERPĖJOS
  sakmė

  Viena boba turėjo verpti labai daug linų. Ji verpė verpė, nusibodo beverpiant, ir vis dar daug yra. Išgirdo vaikščiojant palangiais deives ir sako:
  — Eikit, deivelės, pas mane linų verpt!
  Sulig pasakymu priėjo pilna troba deivių, visais pasieniais prisistatė ratelių, kitos su rateliais sulipo ant krosnies, kitos ant suolų, kitos ant lovų — kur tik galėjo ratelį pasistatyti, ten ir lipo. Verpia, skubina, boba vos tik paspėja duoti linus.
  Suverpė linus, pašukas, pakulas, nuobraukas kuo gražiausiai. Boba dar parnešė iš kaimynių — ir tas suverpė. Mato boba, kad jau čia gero nebus, nes kiek ji benešą — nepaspėja joms darbo užtektinai duoti, o jeigu jos darbo neturės, tai pradės plaukus verpti. Laukan išvaryti negali, nes nepasakė, lig kokio laiko joms dirbti, tik tiesiai užprašė verpti. Boba nežino, ką daryti. Pakūrė krosnį, prikūreno gerai anglių ir pametė sruogą po krosnim. Kibirkštys pradėjo eiti iš krosnies. Boba nusiminus suriko:
  — Oje, deivelės, troba užsidegė! Bėkim laukan! Deivės, ratelius susiglemžusios, per duris išlakstė. Po valandžiukės pamatė, kad jas boba apgavo.
  Lakstė polangiais, o į vidų įeiti negalėjo. Žalos dirbti taip pat joms nevalia. Lakstydamos palangiais, jos šaukė:
  — Dykais verpėm! Dykais verpėm! Mes tau būtumėm ir plaukelius, ir žarneles išverpusios!

  LAUMĖS IR KŪDIKIS
  sakmė

  Laumės ir gera, ir bloga darydavo.
  Kitąsyk neturtinga boba grėbė šieną ir vaiką turėjo pasikabinusi į lazdyną. Vakare ir užmiršo. Parėjo, išsivirė vakarienę, bėga to vaiko veizėti. Kad tą vaiką laumės aprėdžiusios, šilkais apdėjusios, visokiais valgiais! Ir bedainuojančios:
  A-a, užmirštasis,
  A-a, paliktasis!
  Tą vaiką bečiūčiuojančios.
  Paskui antra turtinga kaimynė atėjo, klausia:
  — Kas tą tavo vaiką taip aprėdė?
  Sako:
  — Laumės. Kai grėbiau, užmiršau, lazdyne palikau, nuėjau parsinešti — laumės ir aprėdžiusios.
  Ta kaimynė sako:
  — Ir aš nešiu savo vaiką.
  Paliko ana tą vaiką, ta turtingoji, o pati šliurinėja apie krosnį. Vakare eis veizėti. Laumės kad begnaibančios anos vaiką.
  Ir sako:
  — Tyčioms paliktasis, tylėk! O čia tik gnaibo.
  Ir mirė tas vaikas.

  LAUMĖS PYRAGAI
  sakmė

  Laumė ėjusi į vestuves ir nešusis baltą maišelį su pyragais. Ir, beeidama keliu, susitaisiusi su tokiu jaunu vaikinu. Jiedu ėję per apsėtus laukus. Tas ėmęs jos klausinėti, į kokius javus laumė negalinti įeiti: ar į rugius, ar į kviečius, ar į miežius. Laumė vis sakanti: „Gal." Tada klausias:
  — Ogi į linus ar gal?
  Laumė:
  — Į linus tai negal!
  Tas vaikis sakąs:
  — Ogi gal jie prakeikti?
  Laumė sakanti:
  —Tas ne kas, šunies balsas neis į dangų. Daugiau tas matąs, kad jau netoli linų dirva, ir prašąs:
  — Duok tamsta man, aš maišelį panešiu.
  Laumė ir padavus. Šis, priėjęs prie linų, strykt ir įšokęs. Atsisėdęs ir valgąs pyragus iš to maišelio. Ta laumė apsukui bėgiodama, nu, keikt, nu, keikt! Tas valgydamas sakąs:
  — Keik, keik, laumait! Juk pati sakei, kad šunies balsas neis į dangų.
  Daugiau laumė sakanti:
  — Esk, ėsk, tik maišelį atiduok!
  Tas, pyragus išvalgęs, maišelį išmetęs laukan. Toji pasigriebusi ir nulėkusi sau.

 • #160287
  2010 spalio 5, 19:32
  Ange

  Citata: StifleriS
  niekur nerandu jokiu sakmiu.


  Google pasinaudok sypt

 • #160288
  2010 spalio 5, 19:35
  StifleriS

  naudaujausi as ta google. maciau as jau sitas ;D. bet vistiek aciu

 • #160290
  2010 spalio 5, 19:35
  Ange

  Citata: StifleriS
  maciau as jau sitas


  Tai ko tau jos netiko?

 • #160293
  2010 spalio 5, 20:01
  StifleriS

  ilgos labai =O

 • #160296
  2010 spalio 5, 21:04
  Zhydroone

  StifleriS,
  Tai esmė,kad tinginys esi,o ne kad nerandi sakmių. Sėkmės taisantis kuolą.

 • #160304
  2010 spalio 5, 23:00
  Crank

  nu ka as zinau, cia jau tokio trumpumo lol tikrai kad tinginys esi o_O

 • #160306
  2010 spalio 5, 23:22
  Ne2rnaz

  Papasakok tris anekdotus iš cha.lt, sakyk čia XXI amžiaus sakmės.

 • #160307
  2010 spalio 5, 23:29
  šviesiai juoda

  Citata: Ne2rnaz
  Papasakok tris anekdotus iš cha.lt, sakyk čia XXI amžiaus sakmės.


  bet, matai, tie anekdotai apie laumes turi būti

 • #160309
  2010 spalio 5, 23:44
  white

  Citata: šviesiai juoda
  bet, matai, tie anekdotai apie laumes turi būti


  Pakeisk Petriuką/Ežiuką/Čepajevą į laumė ir viskas ok.

 • #160314
  2010 spalio 6, 08:08
  Demushke

  Citata: white
  Pakeisk Petriuką/Ežiuką/Čepajevą į laumė ir viskas ok.


  Ir jautėsi laumė galinti padaryti praktiškai viską. Bet viskas net teoriškai nenorėjo , kad laumė jį darytų.

  Ne per ilga?

 • #160340
  2010 spalio 6, 17:39
  Zhydroone

  Demushke,
  Arba ėjo laumė vata,pagalvojo,kad sniegas ir sušalo.

 • #160373
  2010 spalio 6, 20:35
  lpAkvilelp

  Čia trumpiausia kurią žinau:

  Dėgė, Špėgė ir Nokužė
  Sakmė

  Į vestuves atėjusios trys laumės – Jaunos mergelės, paprašiusios darbo ir viską dirbusios po namus. Bet savo vardų nesakiusios. Tik, bekurstant ugnį, vienai užkritusi anglis. Kita, netyčiomis pasakiusi:
  -Dėge, degi!
  -Kad aš Dėgė, tu Špėgė!
  -Nokuže, eikim namo.
  Ir išėjusios visos trys, nors šeimininkai prašę pasilikti. Tol laumės būdavusios, kol savo vardus išsiduodavusios.

 • #160377
  2010 spalio 6, 20:52
  Crank

  pagelbesiu ir as, irgi trumpa:

  LAUMIŲ DOVANOS

  Viena moteris žinojo, kad jų pirtin ateina laumės praustis. „Tai ką gi, tegul prausias, – galvoja, – juk ir jos šiokie tokie sutvėrimai“. Ir vis, kada tik pirtį kūrendavo, palikdavo laumėms karšto vandens. Dar ir vantų padėdavo. Laumės, matyt, suprato, kad visa tai joms tyčia. Ir atsilygindavo tai moteriškei. Ta moteris pradėjo rast paliktą pirty tai drobės stuomenį, tai rankoves, tai rankšluostį, ir vis tokio darbo, kad net miela žiūrėti

 • #160397
  2010 spalio 7, 09:43
  StifleriS

  kad nereikia jau. mokytoja nepaklause manes :D

 • #160398
  2010 spalio 7, 11:24
  Demushke

  StifleriS,
  Turbūt dabar sėdi ir savim didžiuojies, kaip šauniai tau pavyko išsisukt winked