Webmaster tools
GTM
baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamoka. Mokiniai rašys testą. Mokytojas sako:
– Nuo testo galiu atleisti tik tuos, kurie susilaužė koją arba ranką, sloguoja ir panašiai.
Petriukas klausia mokytojo:
– O kas, jeigu aš esu seksualiai išsekęs?
– Tada teks tau išmokti rašyti kaire ranka, Petriukai, – atsako mokytojas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja liepė nupiešti karvę, besiganančią pievoje. Petriukas atneša tuščią popieriaus lapą. Mokytoja klausia:
– O kur žolė?
– Ją suėdė karvė.
– O kur tada karvė?
– O ką ji veiks ten, kur nėra žolės?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Baigėsi mokslo metai. Petriukas grįžo namo.
– Tave perkėlė į kitą klasę?
– Taip, mamyte, iš 5A į 5B…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia:
– Kaip atsiranda rasa?
Petriukas atsako:
– Žemė taip greitai sukasi aplink Saulę, kad net suprakaituoja.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokos tema: „Žaidimai lavinantys loginį mastymą“. Mokytoja klausia:
– Kas įvyks, jeigu didžiulės masės meteoritas kirs Žemės atmosferą?
Petriukas:
– Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!
– Kaip tai?..
– Mano tėvas visada sako, jeigu tik kur įvyksta kokia nesąmonė, Lietuvoje iš karto pabrangsta benzinas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokoje mokytoja klausia Petriuko:
– Kokios formos yra Žemė?
– Apvali – atsako Petriukas.
– O kaip tai įrodytum? – Toliau klausinėja mokytoja.
– Gerai, jei jau norite, tegul būna kvadratinė, aš neprieštarauju. – Atsako Petriukas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Tėvas aiškina Petriukui pamoką. Netekęs kantrybės ima šaukti:
– Iš kur tu toks bukagalvis atsiradai? – ir beldžia krumpliais į stalą.
– Tėveli, kažkas beldžiasi… – nedrąsiai nutraukia tėvą Petriukas.
– Palauk, atidarysiu duris, tada pasikalbėsim – pagrasina tėvas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Per tikybos pamoką mokytoja klausia:
– Vaikai, kur yra Dievas?
– Žemėje! – sako Ona.
– Danguje! – sako Jonas.
– Mumyse! – sako Marytė.
– Mūsų tualete! – sako Petriukas.
– Petriuk, ką šneki?
– Tai tiesa, nes mama kas rytą, klibindama tualeto duris, sako: „Dieve mano, tu vis dar čia?“

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokos metu mokytojas sako vaikams:
– Vaikai, kas save laikote kvailiais, atsistokite.
Po kelių minučių atsistoja Petriukas. Mokytojas klausia jo:
– Petriuk, o tu galvoji, kad esi durnas?
– Ne, bet negražu jei jūs tik vienas stovite.

0
...