baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja liepė nupiešti karvę, besiganančią pievoje. Petriukas atneša tuščią popieriaus lapą. Mokytoja klausia:
– O kur žolė?
– Ją suėdė karvė.
– O kur tada karvė?
– O ką ji veiks ten, kur nėra žolės?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Baigėsi mokslo metai. Petriukas grįžo namo.
– Tave perkėlė į kitą klasę?
– Taip, mamyte, iš 5A į 5B…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia:
– Kaip atsiranda rasa?
Petriukas atsako:
– Žemė taip greitai sukasi aplink Saulę, kad net suprakaituoja.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokos tema: „Žaidimai lavinantys loginį mastymą“. Mokytoja klausia:
– Kas įvyks, jeigu didžiulės masės meteoritas kirs Žemės atmosferą?
Petriukas:
– Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!
– Kaip tai?..
– Mano tėvas visada sako, jeigu tik kur įvyksta kokia nesąmonė, Lietuvoje iš karto pabrangsta benzinas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokoje mokytoja klausia Petriuko:
– Kokios formos yra Žemė?
– Apvali – atsako Petriukas.
– O kaip tai įrodytum? – Toliau klausinėja mokytoja.
– Gerai, jei jau norite, tegul būna kvadratinė, aš neprieštarauju. – Atsako Petriukas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Tėvas aiškina Petriukui pamoką. Netekęs kantrybės ima šaukti:
– Iš kur tu toks bukagalvis atsiradai? – ir beldžia krumpliais į stalą.
– Tėveli, kažkas beldžiasi… – nedrąsiai nutraukia tėvą Petriukas.
– Palauk, atidarysiu duris, tada pasikalbėsim – pagrasina tėvas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Per tikybos pamoką mokytoja klausia:
– Vaikai, kur yra Dievas?
– Žemėje! – sako Ona.
– Danguje! – sako Jonas.
– Mumyse! – sako Marytė.
– Mūsų tualete! – sako Petriukas.
– Petriuk, ką šneki?
– Tai tiesa, nes mama kas rytą, klibindama tualeto duris, sako: „Dieve mano, tu vis dar čia?“

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamokos metu mokytojas sako vaikams:
– Vaikai, kas save laikote kvailiais, atsistokite.
Po kelių minučių atsistoja Petriukas. Mokytojas klausia jo:
– Petriuk, o tu galvoji, kad esi durnas?
– Ne, bet negražu jei jūs tik vienas stovite.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Paskambina Petriukas savo tėčiui į darbą ir sako:
– Turiu dvi naujienas: gerą ir blogą.
– Sakyk gerą, blogą pasakysi kai grįšiu namo.
– Vienu žodžiu, tavo naujo merso oro pagalvės veikia gerai…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia:
– Vaikai, kas yra greičiausias pasaulyje?
Vaikai vienas per kitą:
– Mašina! Lėktuvas! Raketa!
Vienas atsistoja ir sako:
– Greičiausia pasaulyje – mintis. Štai aš esu čia, o mintyse galiu jau būti pas močiutę kaime arba mėnulyje…
Čia atsistoja Petriukas ir sako:
– Tamsta mokytoja, mano manymu, greičiausia pasaulyje – tryda. Nesuspėsi net ir pagalvoti, o jau kelnės pilnos!

0
...