Webmaster tools
baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti prieš einant miegoti. Vaikai tyli, nes nė vienam neateina į galvą, kad mokytoja norėtų išgirsti, jog reikia valytis dantis.
– Petriuk,- mėgina užmegzti pokalbį mokytoja,- ką tavo tėvai veikia prieš miegą?
– Jūs tai žinote, ir aš žinau,- atsako Petriukas,- bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Motina skaito moralą sūnui:
– Rūkyk – senatvės nesulauksi!
– O senelis rūkė visą gyvenimą ir jam dabar 70!
– Aha! O būtų nerūkęs, būtų 80!

0
...
Anekdotai»Petriukas

Eina Petriukas gatve, žiūri nuliovas mersas stovi. Niaukti langai. Prieina, pabarškina į langą. Bzzzz… nusileidžia, o ten mafijozas, skusta galva. Petriukas:
– Sveiki, aš – Petriukas, po 15 minučių aš pro čia eisiu su panele, gal galite su manimi pasisveikinti?
– Nu, Petriuk, nėra problemų, galiu..
Po 15 minučių Petriukas eina pro tą pačią vietą, privažiuoja tas pats mersas. Bzzz… langas nusileidžia. Išlenda tas pats mafijozas ir sako:
– Zdarov, Petriuk, kur eini?
– Dusk, gaidy, kada skola?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Petriukas sėdi ant suoliuko susiraukęs, piktas. Prieina prie jo Andriukas.
– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o Petriukas ir sako:
– Suolas dažytas…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Grįžta Petriukas namo ir mama jo klausia:
– Petriuk, kodėl tu šlapias?
– Mes su Jonuku žaidėm žaidimą „Šuo ir krūmas“. Aš buvau krūmas…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Petriukas grįžta iš mokyklos ir mama jam sako:
– Parodyk pažymių knygelę. Petriukas parodo ir mama supykusi sako:
– Vieni dvejetai!!! Pažiūrėk kaip Marytė mokosi, vieni dešimtukai.
Petriukas:
– Bet mama, kaip buvo kaip sakiau, žiūrėk koks Jonuko dviratis ir prašiau, kad man nupirktum tokį, o tu pasakei nežiūrėk į kitus.

0
...
Anekdotai»Petriukas

- Tavo galvoje tikra dykuma! – šaukia ant penktokėlio mokyklos direktorius.
– Jūs visiškai teisus, – atsako jam Petriukas. – Tačiau kiekvienoje dykumoje yra oazių ir ne kiekvienas kupranugaris moka surasti iki jų kelią…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Biologijos pamoka:
– Kieno kiaušiniai didžiausi?
Petriukas:
– Dramblio!!!
Mokytojas:
– Sėsk,du!!!!!!!
Petriukas:
– Taip, du! Bet tokie dideli…..

0
...
Anekdotai»Petriukas

Grįžta namo Petriukas iš mokyklos ir pamato, kaip jo tėvai po kaldra duodasi.
– Tėte, ką čia darai?
– Ammm, sūnau, kortom lošiu.
– Su kuo?
– Su mama.
Eina toliau ir pamato, kaip sesė duodasi po kaldra.
– Sese, ką čia darai?
– Nuuuuu, broliuk, kortom lošiu.
– Su kuo?
– Su savo vaikinu.
Po kurio laiko tėvas pabaigia daryt savo reikalus ir nueina pas Petriuką pakalbėti. Staiga pamato, kaip Petriukas duodasi po kaldra.
– O Dieve, Petriuk, ką čia darai?
– Lošiu kortomis.
– Su kuo?
– O man nereikia partnerio, kai turiu gerą ranką

0
...
Anekdotai»Petriukas

- Petriuk, pasakyk mamytei, kad rytoj pas mane ateitų – sako mokytojas.
– Mamytė pas svetimus vyrus nevaikšto…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Grįžta Petriukas iš mokyklos namo su dviem mėlynėm paakiuose. Tėtis klausia:
– Tai už ką tas mėlynes gavai?
O Petriukas jam ir atsako:
– Taigi pirmą mėlynę gavau vaikščiodamas koridoriumi. Žiūriu, mokytojai į užpakalį sulindusi suknelė. Tai aš priėjau ir ištraukiau.
– O už ką antrą mėlynę gavai? – klausia tėvas.
– Pamaniau, kad mokytoja supyko, tai ir sukišau suknelę atgal.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pirmos klasės mokytoja turėjo problemų su vienu klasės mokiniu. Ji paklausė, kas jam yra ir kodėl jis taip elgiasi? Petriukas pareiškė:
– Aš per protingas, kad mokytis 1- oje klasėje. Mano sesė mokosi 3 – ioje, o aš daug už ją protingesnis, todėl turėčiau eiti į trečią klasę. To mokytojai buvo per daug ir ji nusprendė nuvest Petriuką pas direktorių. Kol Petriukas laukė sekretoriate, mokytoja paaiškino direktoriui
susiklosčiusią situaciją. Išklausęs direktorius panoro susitikti su mokiniu ir užduot jam porą klausimų, jei jis sugebės atsakyti galės eit į 3 – čią klasę, jei ne, turės likti 1 – oje ir nekelt jokių rūpesčių. Mokytoja sutiko ir pakvietė Petriuką atlikti testą:
Direktorius:
– Kiek yra 3×3?
Petriukas:
– Devyni.
– Kiek bus 6×6?
– 36.
Petriukas atsakinėjo į visus direktoriaus užduotus klausimus į kuriuos trečiaklasis turėtų žinoti atsakymus. Direktorius pažiūrejo į mokytoją ir pasakė manas, jog Petriuką galima pervesti į trečią klasę. Bet mokytoja neatlyžo ir pati nusprendė užduoti pora klausimų Petriukui.
Direktorius ir Petriukas neprieštaravo.
Mokytoja:
– Ką karvė turi keturis, o aš tik du?
Petriukas po akimirkos:
– Kojas.
– Kas pas tave yra kelnėse ko nėra pas mane?
– Kišenės.
– Kas įdedama kietu ir rožiniu, o ištraukiama minkštu ir lipniu?
Direktorius jau norėjo sulaikyt Petriuką nuo atsakymo, bet kol jis spėjo:
– Kramtoma guma,- atsakė Petriukas.
– Ką vyras daro stovėdamas, moteris sėdėdama, o šuo ant trijų kojų?
Direktorius išsprogdino akis, o Petriukas:
– Paduoda delną.
Mokytoja:
– Dabar dar užduosiu porą klausimų iš serijos “kuo esu”.
Petriukas:
– O.K.
– Įstatai į mane savo ramstį, pririši mane, aš drėgstu greičiau nei tu?
– Palapinė – atsako Petriukas.
Mokytoja:
– Pirštas įeina į mane, žaidi manimi kai tau nuobodu, pabrolys turi mane pirmą?
Direktorius stebi viską su nerimu, matosi, kad jis įsitempęs…
Petriukas:
– Vestuvinis žiedas.
Mokytoja:
– Būnu įvairių dydžių, kai blogai jaučiuosi, drėgstu ir teku, kai mane išvalai, jaučiusi gerai?
Petriukas:
– Nosis.
Mokytoja nerimsta:
– Na ir paskutinis klausimas. Turiu kietą kamieną, mano galas skeltas, mėgstu šaudyti?
– Strėlė.
Direktorius atsikvėpė su palengvėjimu:
– Siųskit Petriuką ne į 3-ią klasę, o į universitetą. Aš pats į paskutinius klausimus nežinojau atsakymų.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Tėvas sūnui:
– Ar žinai, kiek man kainuoja tavo mokslai?
– Žinau, todėl stengiuosi kuo mažiau mokytis.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Vyksta egzaminas. Pilna auditorija studentų. Visi gauna begalę klausimų, o visi klausimai – testo principu: duoti keli atsakymai, reikia išsirinkt teisingą. Dėstytoja stovi prieky. Žiūri – gale vienas studentas pasiėmęs monetą išmeta ją į viršų, pagauna ir pasižiūri, kas iškrito – herbas ar skaičius. Pasižiūri – parašo atsakymą. Išmeta, pasižiūri, parašo atsakymą…
Dėstytoja galvoja: na šitas greit baigs…
Tačiau visi studentai jau parašė, tik vienas tas liko!? Dėstytoja ima nervintis – kiek gi galima… O tas vis sėdi ir mėto monetą, pagauna, apžiūri, pasižiūri į egzamino lapus… Pagauna, apžiūri, pasižiūri į egzamino lapus…
Dėstytoja neiškentus prieina prie studento ir klausia:
– Tai aš matau, kad jūs jau neberašot?
– Taip.
– Tai reiškia – baigėt?
– Ne. Dar ne. Dar nebaigiau.
– Tai kam jūs tą monetą mėtot?
– Matot, dėstytoja, noriu pasitikrint atsakymus…

0
...
Anekdotai»Petriukas

2000 metai. Mokykla. Pamokos metu mokytoja kreipiasi į vaikus:
– Vaikučiai, dabar 2000 metai. Ar jūs nenorėtumėt pasvajoti, kas kokiais metai norėtų gyventi?
Onytė pakelia ranką:
– Aš tai labai norėčiau gyventi 3000 metais.
Mokytoja:
– Kodėl gi?
– Matot, tada žmonės atostogauti skraidys kosminiais laivais į kitas planetas, bus labai įdomu…
Mokytoja:
– Labai gerai. Kas dar nori pasisakyti?
Antaniukas kelia ranką:
– O aš norėčiau gyventi 2500 metais.
Mokytoja:
– Ir kodėl gi, Antanėli?
– Matot, 2500 metais tikriausiai visi žmonės turės savo lėktuvus, galės atostogauti, skristi su savo lėktuvais, į kokią tik nori Žemės vietą.
Mokytoja:
– Labai įdomu. Na, kas dar nori pasakyti?
Petriukas sako:
– O aš norėčiau gyventi 2000 metais.
Mokytoja:
– Tai kad dabar ir yra 2000 metai.
Petriukas:
– Bet ar gi čia gyvenimas?…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Pamoka. Mokiniai rašys testą. Mokytojas sako:
– Nuo testo galiu atleisti tik tuos, kurie susilaužė koją arba ranką, sloguoja ir panašiai.
Petriukas klausia mokytojo:
– O kas, jeigu aš esu seksualiai išsekęs?
– Tada teks tau išmokti rašyti kaire ranka, Petriukai, – atsako mokytojas.

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja liepė nupiešti karvę, besiganančią pievoje. Petriukas atneša tuščią popieriaus lapą. Mokytoja klausia:
– O kur žolė?
– Ją suėdė karvė.
– O kur tada karvė?
– O ką ji veiks ten, kur nėra žolės?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Baigėsi mokslo metai. Petriukas grįžo namo.
– Tave perkėlė į kitą klasę?
– Taip, mamyte, iš 5A į 5B…

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia:
– Kaip atsiranda rasa?
Petriukas atsako:
– Žemė taip greitai sukasi aplink Saulę, kad net suprakaituoja.

0
...