Webmaster tools
baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Anekdotai

Daugiau nei 100 anekdotu apie Petriuką

120. Petriukas su Maryte žaidžia slėpynes.
Petriukas:
- Jei aš tave rasiu, tai išdulkinsiu!
Marytė:
- Gerai. O jeigu nerasi, tai aš už durų stovėsiu!

119. Mokytoja skundžiasi Petriuko tėvui:
- Jūsų sūnus taip nupiešė ant suolo musę, kad aš ranką atmušiau.
- Tai dar niekis. Jis neseniai vonioje krokodilą nupiešė, tai aš pro nupieštas duris išlėkiau iš ten. O aną savaitę ant tvoros nupiešė alaus kioską, tai sau kaimynu dvi valandas stovėjome ir laukėme, kol atidarys.

118. Petriukas:
- Tėveli, noriu, kad nupirktum man tikrą automatą.
- Automatą? Tu ką, išprotėjai?
- Neišprotėjau, tėvai. Nupirk man tikrą automatą!
- Nekalbėk kvailysčių, arba aš tuoj supyksiu.
Tuomet Petriukas pradeda trepsėti kojomis ir stūgauti. Tėvas mosteli jam per sprandą.
- Užknisai mane jau! Ir apskritai, kas čia vadovauja?
- Tu, – verkdamas atsako Petriukas, – bet jeigu aš turėčiau automatą…

117. Muzikos mokytojas sako Petriukui:
- Įspėju, jeigu neimsi elgtis, kaip pridera, pasakysiu tavo tėvams, kad turi gabumų muzikai.

116. Vieną vėlyvą vakarą Petriukas stovi kieme ir šaukia:
- Maryte!
Pro langą iškiša galvą užsimiegojęs Marytės tėvas:
- Ji jau miegot nuėjo! Ko reikia, gal aš galiu padėti?
- Ne, man Marytė kaip moteris yra reikalinga!
Po penkių minučių į kiemą išbėga Marytė, apsirengusi mini sijonėliu ir pusiau permatomais marškinėliais.
- Žinai, Maryte, – sako jai Petriukas, – mano sviedinukas įriedėjo į moterų tualetą…

115. Mokykloje piešimo pamokos metu vaikai piešia kas ką nori: viena mergaitė – pelę, berniukas – medį, o Petriukas nupiešė… tašką. Mokytoja pamatė ir klausia, kas tai yra? Petriukas:
- Tai panika!!!
Mokytoja:
- ???
Petriukas:
- Suprantate, mano vyresnioji sesuo kiekvieną mėnesį kalendoriuje padeda tašką. Vieną kartą nepadėjo, tai tokia panika namie kilo!

114. Mokytoja aiškina vaikams apie vyriškos ir moteriškos giminės daiktavardžius. Petriukas kelia ranką ir klausia:
- Štai tušinukas, vyriškos giminės?
- Taip, žinoma. Matai, jau supranti.
- O tušinuko šerdis? Moteriškos giminės?
- Taip. Matai, koks tu protingas.
- O kodėl jie vaikų neturi?
- Fuu!!! Išeik iš klasės!
Išeina Petriukas į koridorių, atsisėda ant palangės ir liūdnai spragsi tušinuku, mėgindamas rasti tiesą. Pro šalį eina direktorius, mato, kad Petriuką vėl išvarė, eina kartu su juo pas mokytoją. Mokytoja direktoriui viską paaiškina, o jis, atėmęs iš Petriuko tušinuką, pradeda jį ardyti ir tyrinėti.
Staiga ištraukia spyruoklę ir garsiai sušunka:
- Cha! Na tu, Petriuk, ir stuobrys! Taigi ten yra spiralė!

113. Mokytoja uždavė vaikams namų užduotį, sužinoti, iš kur randasi vaikai. Namie Petriuko tėvas pasakė, esą išdrožęs jį iš bulvės. Kitą dieną Petriukas įsimetė bulvę į kuprinę ir išėjo į mokyklą. Pamokos metu mokytoja klausia, ką vaikai sužinojo iš tėvų.
- Vaikus atneša gandras…
- Vaikus randa kopūstuose…
- Vaikus perka ligoninėje…
Atėjo Petriuko eilė, jis ir klausia mokytojos:
- Ar galiu išsitraukti ir parodyti?…

112. Petriukas išeina iš mokyklos, o ten jo Marytė laukia ir prašo portfelį panėšėti iki namų. Jis sutinka, prieina iki namų, Marytė ir sako:
- Gal užeisi, arbatos išgersim?
- Gerai, aš tuoj, tik į vaistinę užbėgsiu nupirkti ko nors prie arbatos.

111. Mama šaukia iš balkono:
- Petriu-uk, kur tu?!
Niekas neatsako. Ji šaukai vėl ir vėl, pagaliau iš krūmų pasigirsta nepatenkintas balsas:
- Na, ko?
- Ką tu ten veiki?
- Marytę dulkinu!
- Žiūrėk, tik nerūkyk!

110. Zoologijos pamokoje mokytoja klausia:
- Vaikai, kas galite atsakyti, kodėl plekšnė plokščia?
Petriukas kelia ranką:
- Ją banginis išdulkino!
Mokytoja užsiplieskė:
- Drožk iš klasės ir be tėvų nesirodyk!!!… Vaikai, tęsiame pamoką. O kas žinote, kodėl vėžio akys didelės?
Petriukas jau iš tarpdurio:
- Tiesiog, vėžys buvo šalia ir viską matė.

109. Grįžta Petriukas iš mokyklos namo. Tėvas:
- Nagi, parodyk dienoraštį! Vėl dvejetas!!!
- Ką tu. Nuo vakar dienos mes perėjome į dvejetainę skaičiavimo sistemą.

108. Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Dievas?
- Ievą.

107. Petriukas pribėgo prie didelio šuns ir ėmė glostyti jo vešlią uodegą. Motina išsigandusi šaukia:
- Ką tu darai? Jis gi įkąs tau!
- Ne, mama, šiuo galu jie nesikandžioja.

106. Petriukas atėjo iš mokyklos ir klausia tėvo:
- Tėveli, kas tai yra valdžia? Kas yra įstatymas? Kas yra profsąjunga? Ir kas yra liaudis?
Tėvas:
- Na, klausyk: valdžia – tai aš, įstatymas – tai mama, profsąjunga – tai močiutė, na o tu, Petriuk, esi liaudis! Supratai?
Petriukas:
- Supratau!
Tėvas išvažiavo į komandiruotę, grįžta po dviejų savaičių, klausia Petriuko:
- Na, Petriuk, pasakok, kokios naujienos namie?
Petriukas:
- Taigi. Atėjo nauja valdžia, išdulkino įstatymą, profsąjunga miegojo, o liaudis nežinojo, ką daryti!!!

105. Mokytoja:
- Čia mes matome, kad krokodilas padėjo kiašinius… Kas žinote, kodėl?
Petriukas:
- Senas jisai jau… Nebereikalingi jam jie…

104. Vaikų darželis.
Marytė:
- O aš žinau, ką reikia daryti, kad būtų vaikai!
Petriukas:
- Na ir kas! O aš žinau, ką reikia daryti, kad jų nebūtų!

103. Petriukas klasės auklėtojai:
- Jei Jūs ir toliau priekabiausite, rytoj atsivesiu į mokyklą tėvus!

102. Petriukas klausia mamos:
- Mama, ar tiesa, kad mus maitina Dievas?
- Apskritai, taip.
- O vaikus atneša gandras?
- Žinoma.
- O dovanėles dalina Kalėdų Senelis?
- Taip.
- Tai pasakyk man, kuriems galams mes tada laikom tėvą?

101

Petriuk, negrauzk nagu!
Petriuk, palik senelio nagus ramybeje!
Ir is vis, Petriuk, pasitrauk nau karsto!

100

- Mano tėtis niekada nedėvi kepurės! – giriasi Jonukas.
- Cha! O manasis net ir plaukų nedėvi! – atkerta Petriukas.

99

Per fizikos pamoką mokytojas klausia Petriuką:
- Jei nuspaudus jungiklį šviesa neįsižiebia, kas gali būti dėl to kaltas?
- Mokytojau, o ar sumokėjote už elektrą?

98

Petriukas prašo tėvą:
- Tėveli, duok du litus. Aš noriu nueiti į zoologijos sodą ir pamatyti smauglį.
- Pasiimk lupą, nueik į sodą ir pasižiūrėk į slieką.

97

Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas painius skaičiavimus.
- Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant mokytojo stalo voką.
- Kas jame? – klausia mokytojas.
- Pažyma, kad aš ne beprotis.

96

Mama sako Petriukui:
- Sūneli, jei manęs neklausysi, aš išprotėsiu!
- O jei klausysiu, išprotėsiu aš!

95

- Petriuk, kodėl visur nešiojiesi beisbolo lazdą? Juk visi tavęs bijo!
- O be lazdos aš visų bijau!

94

- Petriuk, esi baisiai susivėlęs, privalėtum susišukuoti.
- Neturiu šukų.
- Paimk tėvelio.
- Jis neturi plaukų!

93

Mokytojas Petriukui:
- Už bausmę parašysi: „Nuo šiol pamokas visada ruošiu pats“, o tavo mama tegu šimtą kartų pasirašo!

92

Petriukas vyresniajam broliui:
- Paprašyk mamos, kad duotų man pinigų ledams.
- Kodėl aš? Juk ji ir tavo mama.
- Taip, bet tu ilgiau ją pažįsti.

91

Kirpėjas klausia Petriuką:
- Kaip tave apkirpti?
- Taip, kad niekas nepastebėtų, jog buvau pas kirpėją…

90

- Kodėl geri tiek daug vandens, Petriuk? – klausia mama.
- Nes suvalgiau obuolį.
- Bet ką tai turi bendra?
- Pamiršau jį prieš valgydamas nuplauti!

89

Teta sako Petriukui:
- ˇinai, vaikeli, esi labai panašus į savo mama.
- Tai niekis, teta, berniukui neprivalu būti gra˛iam!

88

Ma˛asis Petriukas į˛engia į dantų gydytojo kabinetą.
- O kur pradingo tavo dantukai? Pametei?
- Ne, daktare. Turiu juos kišenėje.

87

Petriukas klausia medžioklėn išsirengusį tėvą:
- Tėveli, kodėl bijai kiškių?
- Visai jų nebijau.
- Tai kodėl pasiimi šautuvą ir šunį?

86

Mokytoja liepė vaikams parašyti rašinį „Ar reikia mokytis?“. Petriukas parašė: „Kuo daugiau žmogus mokosi, tuo daugiau žino. Kuo daugiau žino, tuo daugiau pamiršta. Kuo daugiau pamiršta, tuo mažiau žino. Kuo mažiau žino, tuo mažiau pamiršta. Tad ar verta mokytis?“.

85

Petriukas lanko pirmosios pagalbos kursus.
- Ką darytum, – klausia instruktorius, – jei tavo jaunesnysis brolis, žaisdamas kieme, prarytų buto raktą?
- Mėginčiau įlipti per langą, – atsako Petriukas.

84

Petriukas apžiūrinėja neseniai gimusią sesytę ir kritiškai sako, kad ji esanti labai negraži.
- Ką padarysi, ligoninėje kitų nebuvo, turėjau paimti tokią, – juokiasi mama.
Į tai Petriukas:
- O ar negalėjai palaukti, kol atveš naujų prekių?!

83

Petriukui vargais negalais pavyko sukonstruoti radijo imtuvą. Didžiuodamasis rodo jį tėvui.
- Tėti, paklausyk! Jis transliuoja visas Europos radijo stotis!
Tėvas kelias sekundes pasiklauso ir sako:
- Tikrai puikiai girdėti ir net visos stotys vienu metu!

82

Mokytojas pasakoja mokiniams:
- Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko: „Eureka“…
- Atsiprašau, – nutraukia Petriukas, – ką reiškia šis žodis?
- „Suradau“. Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?
- Tikriausiai muilą!

81

Draugas klausia Petriuką:
- Kaip veikia pelėkautai, kuriuos neseniai sukonstravo tavo tėvas?
- Tiesiog puikiai. Kas rytą šalia jų randame dvi peles, kurios nugaišta iš juoko, išvydusios tokį technikos stebuklą.

80

Mokytojas pasakoja mokiniams:
- Deguonis buvo atrastas 1781 m.
Petriukas:
- O kuo žmonės kvėpavo prieš tai?

79

Petriukas klausia mamą:
- Mamyte, kas nutinka automobiliams, kurie jau nebegali važiuoti?
- Paprastai juos perka tavo tėvas.

78

- Seneli, ar jau radai savo piniginę?
- Ne. Ją rado Petriukas.
- Tad ko ieškai?
- Petriuko.

77

Mažasis Petriukas guli užmerktomis akimis. Į kambarį įeina mama, pažvelgia į sūnų ir pradeda jį žadinti:
- Sūneli, kelkis, laikas į darželį.
- Bet aš negaliu nubusti.
- Kodėl?
- Nes jau seniai nemiegu!

76

Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti einant miegoti. Vaikai tyli, nes nė vienam neateina į galvą, kad mokytoja norėtų išgirsti, jog reikia valyti dantis.
- Petriuk, – mėgina užmegzti pokalbį mokytoja, – ką tavo tėvai veikia prieš miegą?
- Jūs tai žinote, ir aš žinau, – atsako Petriukas, – bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?

75

- Petriuk, kai tik rašome kontrolinį, tu neateini į mokyklą, nes serga tavo močiutė…
- Taip, mokytojau, mes irgi pradedame įtarti, jog močiutė simuliuoja!

74

- Petriuk, išvardyk kelias žvaigždes! -prašo astronomijos mokytojas.
- Kino ar sporto?

73

Laiške iš stovyklos Petriukas rašo:
„Esu labai patenkintas, man nieko netrūksta. Būkite ramūs ir dėl manęs nesijaudinkite.
P. S. O kas yra epidemija?“

72

Mokytojas klausia Petriuką:
- Pasakyk, kas buvo Maironis, Kudirka, Biliūnas?
- Nežinau, o ar jūs žinote, kas buvo Plikis, Bocmanas ir Ilgšis?
- Deja, ne, – atsakė nustebusi mokytoja.
- Tai kam savo sėbrais mane gąsdinate?!

71

- Petriuk, kodėl vėl pavėlavai į pamokas? – klausia mokytoja.
- Tai vis per senelį.
- Ar jis susirgo?
- Ne, bet jis nuolat man kartoja, kad mokytis niekada nevėlu.

70

- Man atrodo, kad aš jus įsimylėjau, – sako aštuonerių metų Petriukas savo mokytojai.
- Labai gaila, Petriuk, bet aš nemyliu vaikų.
- Aš irgi, todėl mudu būsime atsargūs.

69

Petriukas vardadienio proga įteikė senelei gėlių.
- Ak, kokios jos gražios, – žavisi senelė.

- Bet kam reikėjo švaistyti pinigus? Juk tokių pačių gėlių yra mano darželyje.
- Buvo, senele, buvo!

68

Tėtis klausia Petriuką:
- Kaip sekasi mokykloje?
- Gerai. O vienas mokytojas tau net pavydi.
- ?!
- Jau kelissyk jis griebėsi už galvos ir kartojo: „Jei būčiau tavo tėvas…“

67

- Petriuk, man labai patinka tavo sesuo. Jei atneši man jos garbaną, nupirksiu dvi porcijas ledų…
- O kiek ledų nupirksite, jei nukirpsiu ją plikai?..

66

Fizikos mokytojas klausia mokinių:
- Kas, jūsų nuomone, įžymiausias visų laikų išradėjas?
- Edisonas, – atsako Petriukas.
- Ar galėtum tai pagrįsti?
- Jei ne jis, šiandien tektų žiūrėti televizorių žvakių šviesoje!

65

Petriukas duoda tėvui laikrodį ir patenkintas džiaugiasi:
- Tėti, tavo laikrodis tikrai nepraleidžia vandens!
- Iš kur žinai, sūneli?
- Įpyliau į jį truputį ir ligi šiol nė vienas lašas neišbėgo.

64

- Petriuk, pasakyk, kur yra Austrija?
- Ten, kur ir visada, mokytojau!

63

Petriukas, grįžęs namo iš mokyklos, giriasi mamai:
- Šiandien aš vienintelis žinojau, kaip teisingai atsakyti į mokytojo klausimą.
- O koks buvo tas klausimas?
- Kas išdaužė klasės langą?

62

Mama sūnui:
- Petriuk, pasakyk auklėtojai, kad turi du naujus broliukus ir todėl porą dienų nebūsi mokykloje.
- Pasakysiu tik apie vieną, o antrą paliksiu kitai savaitei!

61

Pardavėja klausia Petriuko:
- Berniuk, ar esi tikras, kad mama tau liepė nupirkti 200 g bulvių ir 3 kg saldainių?

60

Pirmąją mokslo metą dieną mokytoja klausia Petriuką:
- Ar gerai praleidai atostogas?
- Aišku, bet ne taip, kad išsyk pulčiau apie jas rašyti…

59

Prašau pasakyti, kas įvyko 1410 metais? – klausia Petriuką istorijos mokytojas.
- 1410 metais įvyko Žalgirio mūšis.
- O 1437 metais?
- 1437 metais buvo dvidešimt septintosios šio mūšio metinės…

58

Pardavėja mažajam Petriukui, norinčiam nusipirkti ledų:
- Privalai atsistoti eilės gale.
- Bet aš negaliu to padaryti, – atsako sumanus berniukas. – Ten jau kažkas stovi.

57

Per biologijos pamoką mokytoja įspėja vaikus:
- Gyvūnų negalima bučiuoti, nes taip plinta užkrečiamosios ligos.
- Tai tiesa, – sutinka Petriukas. – Mano mamos pažįstama dažnai bučiuodavo savo šunelį…
- Taigi! Ir kas nutiko?
- Ogi vargšas šunelis nudvėsė…

56

Petriukas grįžta namo, pasibaigus mokslo metams. Kai tėvas paprašo parodyti baigimo pažymėjimą, Petriukas ir sako:
- Žinai, tėveli, paskolinau pažymėjimą Karoliui, nes jis norėjo pagąsdinti savo tėvus.

55

- Petriuk, pasakyk sakinį tiesiogine nuosaka!
- Arklys traukia vežimą.
- Gerai. O dabar pasakyk tą patį sakinį liepiamąja nuosaka!
- Nuo! Nuo!

54

- Šiandien mokykloje tėvų susirinkimas išrinktiesiems, – sako Petriukas tėvui.
- O kas jame dalyvaus?
- Direktorius, auklėtoja ir tu, tėveli!

53

Mažąjį Petriuką klausia:
- Kiek metų tavo seseriai?
- Dvidešimt penkeri, – išpoškina Petriukas.
- Keista! O ji sakė, kad dvidešimt.
- Bet juk ji išmoko skaičiuoti, tik būdama penkerių metų.

52

Per lietuvių kalbos pamoką mokytoja uždavė parašyti rašinį „Jeigu būčiau mokyklos direktorius“. Visi puolė rašyti. Tik Petriukas patogiai įsitaisė ir nieko nerašo. Mokytoja klausia:
- Kodėl nerašai?
- Laukiu sekretorės! – atsako Petriukas.

51

- Petriuk, kuo norėtum būti užaugęs?
- Kalėdų Seneliu.
- Turbūt todėl, kad jis visiems dalija dovanas?
- Ne, mama, todėl, kad jis dirba tiktai vieną dieną per metus.

50

Petriukas rodo lietuvių kalbos mokytojui savo sąsiuvinį ir sako:
- Mokytojau, niekaip negaliu perskaityti, ką jūs man parašėte?
- Parašiau: „Rašyk aiškiau“.

49

- Petriuk, tokiomis nešvariomis rankomis neisi į mokyklą!
- Tu teisi, mama, neisiu.

48

- Petriuk, kuo norėtum būti užaugęs?
- Gydytoju.
- Bet juk tu bijai paprasčiausių skiepų!
- Tapęs gydytoju, būsiu kitoje adatos pusėje.

47

- Mama! Petriukas įkando man į ausį!
- Netikėk juo, mama! Jis pats įsikando, o visą kaltę mėgina suversti man.

46

- Petriuk, išasmenuok veiksmažodį „eiti“.
- Aš einu… tu eini…
- Greičiau, Jonuk!
- Jis bėga, mes bėgame…

45

- Petriuk, ar tėvelis jau nebepadeda tau ruošti pamokų?
- Ne, mokytojau. Tas paskutinis vienetas jį galutinai sugniuždė.

44

- Na, Petriuk, kaip tau pavyko egzaminas?
- Puikiai, mamyte! Visi trokšta, kad jį pakartočiau.

43

Per pamoką mokytojas klausia:
- Kaip vadiname žmogų, kuris be perstojo kalba, nors jo niekas nesiklauso?
Petriukas pakelia ranką:
- Tokį žmogų vadiname mokytoju.

42

- Tėveli, – klausia Petriukas, – kodėl šio filmo negalima žiūrėti vaikams?
- Tyliau, tyliau, tuoj pats pamatysi.

41

Per istorijos pamoką mokytoja, remdamasi švairiais pavyzdžiais, pasakoja vaikams, jog priešą lengviausia įveikti jo paties ginklu.
- Taip? – nustebo Petriukas. – Išsyk matyti, kad jūsų niekada nepersekiojo širšinas!
40

Įsisiautėjo audra. Griaudžia ir žaibuoja. Iš vaikų kambario išeina Petriukas ir klausia:
- Mama, ar tėvelis vėl taiso televizorių?

39

- Petriuk, nuvesk archeologus į tą vietą, iš kur atnešei šias senovines monetas!
- Kad šiandien negaliu!
- Kodėl, sūneli?
- Muziejai pirmadieniais uždaryti!

38

Mažasis Petriukas dažnai nori pi-pi. Jaunai mamai tai nepatinka, nes jis prie pašalinių prašosi, todėl ji sūnui pasiūlė tokiu atveju parodyti pirštą ir nieko nesakyti. Susitarė. Vykdo.
Kartą svečiuose už stalo Petriukas parodė mamai pirštą, ir kai mama jau kėlėsi nuo stalo, pridūrė:
- Ir dar – kakoti!

37

- Ar atsimeni, tėveli, kaip tu likai antriems metams? – klausia Petriukas.
- Atsimenu.
- Nuostabu, kaip vis dėlto istorija kartojasi.

36

- Petriuk, kodėl tu pavėlavai į mokyklą?
- Aš buvau susiruošęs į žvejybą, bet tėvas man neleido.
- Teisingai, jis turbūt tau paaiškino, kodėl negalima praleisti pamokų?
- Ne, jis tiesiog pasakė, kad sliekų abiem neužteks.

35

Mokytoja klausia Petriuko;
- Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?
- Aišku Afrika toliau, nes Mėnulį tai matome, o Afrikos ne.

34

Klasė. Rašinys apie žiemą.
Petriukas:
Žiema. Ežeras užšalo. Ant ledo vilkai dulkinasi.
Mokytoja:
- Oi, Petriuk, nepatogu kaip…
- Aišku, nepatogu, letenos tai slidinėja.

33

Mokytoja atnešė į klasę ir pakabino ant sienos aktą.
- Kas tau, Onute , čia labiausiai patinka ?
- Akys.
- O tau, Jonuk?
- Krūtys.
- Lauk iš klasės!!!
- O tau, Petriuk?
- Išeinu, išeinu,…

32

Kartą Petriukui teko skristi vienu lėktuvu kartu su pačiu Lietuvos šviesuoliu, protu, garbe ir orumu – pačiu Vytautu L. „Kaip man pasisekė“ pagalvojo Petriukas. „Kiek sužinosiu naujo, gražaus, patriotiško, lietuviško“.
Tuo metu Vytautas L. pradėjo spręsti kryžiažodį. „Jis tikrai kažko manęs paklaus ir aš turėsiu progą pabendrauti su pačiu Vytautu L.“ svajojo Petriukas.
Staiga Vytautas L. atsisuka į Petriuką.
- Gal galėtumėte pasakyti – žmogaus kūno dalis iš 5-ių raidžių, prasideda raide B?
„O, Jėzau“ išsigando Petriukas. „Negi aš Vytautui L. sakysiu šį baisu žodį, turi gi būti kokia nors kita kūno dalis iš raidės B“. Ir džiaugsmingai sušunka:
- Bamba!!!
- A, teisingai. Gal turite trintuką.

31

- Sakyk, Petriuk, kas labiausiai tau patinka mokykloje?
- Skambutis, mama.

30

Jauna geografijos mokytoja, ateina į paauglių klasę, kurioje vien berniukai, ir pradeda mokyti:
- Šiandien vaikai susipažinsime su gaubliu…
Klasėje berniukai krykštauja, švilpauja… Mokytoja nubėga pasiskūsti direktoriui:
- Jūs, panele, nemokate bendrauti su jaunimu,- sako direktorius.- Eime, aš jums parodysiu, kaip su jais elgtis ir bendrauti.
Nueina į klasæ. Direktorius sako:
- Sveiki, subinės!!!
- Labas, ponas direktoriau,- atsako mokiniai.
- Šiandien mokysimės, kaip ant gaublio prezervatyvą uždėti.
- O kas yra gaublys, ponas direktoriau? – klausia Petriukas.
- Nuo to aš ir norėjau pradėti.

29

- Tėti, pavežėk iki mokyklos.
- Tai kad aš važiuoju į kitą pusę.
- Tai dar geriau!!!

28

- Mama, kodėl palikai broliui tiek daug saldainių?
- Ne, Petriuk. Savo jis jau suvalgė. Čia tau.
- Tik tiek?..

27

- Šitas žmogus turbūt mokytojas,- sako Petriukas.
- Iš kur žinai?
- Prieš atsisėsdamas jis įdėmiai apžiūrėjo kėdę.

26

- Mama! Šiandien mokytojas mane pagyrė.
- Už ką?
- Pasakiau, kad dukart aštuoniolika – trisdešmt penki.
- Bet juk suklydai.
- Taip, bet mano atsakymas iš visų buvo arčiausiai tiesos.

25

Tėvas klausia Petriuko:
- Petriuk, Petriuk, kada tu pagaliau ištaisysi tuos blogus pažymius iš matematikos?
- Tėti, aš kiekvieną dieną bandau tai daryti. Bet mokytoja nei minutei nepalieka žurnalo be priežiūros…

24

- Mama, man tėtė sakė, kad jeigu ne jisai, tai ne tik manæs, bet ir sesutės pasaulyje nebūtų.
Motina nusišypso:
- Petriuk! Argi tu nežinai, kad tavo tėvelis pagyrūnas ir dažnai neturi nė menkiausio supratimo, apie ką šneka!

23

Motina bara Petriuką:
- Esi tikras paršas, visus drabužius išterliojai! Ar žinai, kas yra paršas?
- Taip, mama, paršas yra kiaulės sūnus.

22

Mokykloje rasta piniginė. Mokytojas klausia vaikų:
- Kas pametė piniginę?
- Aš!- atsako Petriukas.
- Kaip gali įrodyti, kad piniginė tavo?
- Mano kišenėje didelė skylė.

21

Mokytoja mokiniams sako:
- Vaikai, išspręskite uždavinį. Skrenda du krokodilai, vienas 30 kilometrų per valandą greičiu, antrasis į Šiaurę. Prašau pasakyti, kiek man metų?
Visi vaikai tyli, o Petriukas kelia ranką:
- Dvidešimt keturi, tamsta mokytoja.
- Teisingai. Bet kaip tu suskaičiavai?
- Kai aš namie pradedu kalbėti nesąmones, man tėvelis sako: „Tu pusproti“. O man jau dvylika metų…

20

Mokytoja klasėje klausia:
- Kiek du kart du?
- Keturi!
- Kiek trys kart penki?
- Penkiolika.
- Na, Petriuk, ko tyli? Kiek trys kart keturi?
- Mokytoja, iš šitos vietos nesigirdi…
- Kaip tai nesigirdi, – sako perpykusi mokytoja. Pasikeičiam vietomis.
Pasikeitė. Petriukas:
- Mokytoja, ką vakarais veikiat su mano tėveliu?
- Aaaa, ką? Tikrai, iš čia nesigirdi…

19

Petriukas mokykloje:
- Onute, tu šiandien vėl be kelnaičių?
- Iš kur žinai!?
- O iš kur tada pleiskanos ant batelių?

18

Vieną dieną Petriukas neatėjo į mokyklą. Mokytoja jo klausia, kodėl praleido pamokas.
- Mama išskalbė kelnes, turėjau laukti, kol išdžius.
Po kelių dienų Petriukas vėl neateina į mokyklą. Mokytoja jį bara:
- Na, o dabar kas atsitiko?
- Būčiau atėjęs, tačiau, eidamas pro jūsų namus, tamsta mokytoja, pamačiau ant virvės padžiautas jūsų kelnaites ir pamaniau, kad pamokų nebus…

17

Petriukas ateina į mokyklą ištinusia lūpa. Draugas klausia, kas jam atsitiko.
- Sekmadienį irstėmės su tėte valtimi, ir man ant lūpos nutūpė širšė.
- Tai tau reikėjo ją nuvyti.
- Nespėjau. Tėtė irklu ją užmušė…

16

Sūnus sako motinai:
- Aš daugiau į mokyklą neisiu!
- Bet kodėl, sūneli?
- Ir vėėl Petriukas muš knyga per galvą, Jonukas spjaudysis…Neisiu!
- Ne, sūnau, tu turi eiti. Visū pirma, tau – keturiasdešimt metų, be to, tu – mokyklos direktorius.

15

Mama bara Petriuką, pargriuvusį į balą:
- Kaip tu galėjai pargriūti į balą su nauju kostiumu?
- Mamyte, taip greitai viskas įvyko, kad aš nespėjau jo nusivilkti.

14

Vieną sykį ateina Marytė pas tėvą ir klausia:
- Tėte, kodėl pas mane nėra tokio kabančio, kaip pas Petriuką? Pas mane kažkokia skylutė.
Tėvas pagalvojęs atsakė dukrai:
- Na, pas tave rojaus vartai, o pas Petriuką yra raktas nuo rojaus vartų!
- Och, velnias!!!- suriko Marytė. – O, jis man sakė, kad ten yra dūdelė ir liepė pūsti !!!

13

Petriuką pirmą kartą veda pas dantų gydytoją.
- Nebijok, – ramina jį mama, – dantų gydytojas tau nieko nedarys.
- Jeigu jis man nieko nedarys, tai kam tuomet eiti?

12

- Močiut, ar tu pas mus pėsčia atėjai?
- Pėsčia, Petriuk.
- Vaje, o tėtė sakė, kad tave velnias atnešė.

11

- Petriuk, apuokas – paukštis ar žuvis?
- Žuvis.
- Tai, kad medyje tupi.
- Matyt, kvaila žuvis.

10

Mokykloje nauja mokytoja susipažįsta su mokiniais:
- Koks tavo vardas?
- Jonukas.
- Ačių, Jonuk. O tavo?
- Kazytė.
- Ačių, Kazyte, koks gražus vardas! O tavo?
- Valink iš čia!
- Ačiū…Tu čia man?!
- Slysk iš čia žertva! Eik …!
- Vaikai, koks jo vardas?
- Petriukas.
- Petriuk! Greitai pas direktorių! – sako mokytoja.
Petriukas:
- Aš pas tą žąsiną neisiu. Jo kojinės smirda!
Mokytoja nubėga pas direktorių ir viską papasakoja. Tas persiutęs:
- Kas sakė, kad mano kojinės smirda? Kuri klasė?
- 2a. Petriukas!
- Nu, tada einu skalbti.
- O ką man daryti?
- O ką, nesakė kur eiti?

9

Gimė Petriukas. Paaugęs pirmąjį žodį išmoko tarti „Močiutė“. Po savaitės močiutė mirė. Antras žodis buvo „Senelis“. Po savaitės mirė ir senelis. Trečias žodis buvo „Tėte“. Po savaitės mirė kaimynas…

8

- Ką tu, Petriuk, nori gauti dovanų! – klausia tėvas penkiamečio sūnaus.
Tas pamąstė:
- Noriu…Krepšelio aukso…
- Aukso! – apstulbo tėvas.
Petriukas nepatikliai šypsosi:
- Na, na, nesigink, tėveli ! Kaimynė Ona vakar mamai gyrėsi, kad tu jai aukso kalnus pažadėjai!!! O man ir saujelės gaili…

7

Mokytoja į klasę atsineša ežiuko iškamšą ir klausia:
- Vaikai, ar žinote, kas čia?
Vienas kelia ranką:
- Lapė!
- Ne.
Kitas:
- Vilkas!
- Ne.
Petriukas kelia ranką. Prieina prie stalo, glosto iškamšą ir sako:
- Ach, štai koks tu, briedi !

6

Tėvas žiūri TV laidą „Gyvūnijos pasaulyje“, kurios metu siaubingai suriaumoja liūtas. Į kambarį įbėga Petriukas ir klausia:
- Tėveli, tu mane kvietei?

5

Mama barasi:
- Petriuk, šaldytuve buvo trys apelsinai! O dabar likęs tik vienas…Kaip tai atsitiko?
Petriukas gūžteli pečiais:
- Visai paprastai, mamyte! Trečiojo apelsino aš nepastebėjau…

4

Pirtyje Petriukas su Jonuku įsistebeilijo į nuogą vyriškį su dideliu pilvu. Pagaliau klausia:
- Dėde, kas jūsų pilve?
- Bomba, – paslaptingai tarė dėdė. Berniukai nulindo į kampą ir tariasi:
- Gal susprogdinam?
- Pavojinga. Nespėsim pasprukti. Pažiūrėk, koks mažas degiklis.

3

Petriukas išėjo į mišką ir paklydo. Bet greitai grįžo.
- Kur tu buvai dingęs? – užsipuolė jį mama.
- Aš buvau miške. Mačiau, kaip nuogas dėdė gaudė nuogą tetą.
- Nereikėjo į juos žiūrėti, – subarė mama. – Taip elgiasi tik kvaili žmonės.
Petriukas išplėtė akis:
- Mamyte, negi mūsų tėvelis kvailys?

2

Tėvas aiškina Petriukui pamoką. Netekęs kantrybės ima šaukti:
- Iš kur tu toks bukagalvis atsiradai? – ir beldžia krumpliais į stalą.
- Tėveli, kažkas beldžiasi…- nedrąsiai nutraukia tėvą Petriukas.
- Palauk, atidarysiu duris, tada pasikalbėsim – pagrasina tėvas.

1

Tėvas eina su Petriuku pasivaikščioti. Sūnus pasisveikina su iš priekio ateinančiu vyriškiu. Tėvas nustebęs klausia:
- Ar pažįsti šitą žmogų?
Petriukas atsako:
- Taip, tai iš gamtos apsaugos draugijos. Jie visada ateina, kai tavęs nėra namie, ir klausia mamytę, ar oras grynas.

71
...
Žymos: klausia, Mokytoja, Petriuk, Petriukas
 1. luztu geri cia…as irgi wiena zinau…

  Biologijos pamoka. Mokytoja sako:
  - Na, vaikučiai, vardinkite gyvunėlius iš "B" raidės.
  Petriukas kelia ranką, krenta iš suolo ir šaukia:
  - Aš mokytoja! Aš noriu! Aš žinau!!!
  - Na, sakyk, Petriuk, – sako mokytoja.
  - Bebras! – šukteli Pteriukas.
  - Šaunuolis, Petriuk! Sėsk. Gauni dešimt.
  Petriukas atsisėda, pamoka vyksta toliau…
  - Dabar, vaikai, sakykit gyvūną iš "D" raidės.
  Vėl Petriukas inertingai kelia ranką, svyruoja visam suole, nenustygsta vietoj ir šaukia:
  - Mokytoja!!! Aš žinau!
  - Petriuk, juk jau gavai dešimt. Sedėk ramus. Gal kiti irgi nori gerą pažymį gaut?
  - Na bet mokytoja! Aš labai noriu pasakyti! – ginčijasi Petriukas.
  - Ką jau padarysi… sakyk, – leidžia mokytoja.
  - Du bebrai!!!
  Mokytoja ištempia Petriuką už ausies iš suolo ir išmeta už klasės durų.
  - Nagi, vaikučiai, dabar pasakykite gyvūnėlį iš "G" raidės.
  Tyliai, lėtai prasiveria klasės durys… Iškiša Petriukas galvą, ir sako:
  - Gal du bebrai?

  luztu

 2. 119. Mokytoja skundžiasi Petriuko tėvui:
  - Jūsų sūnus taip nupiešė ant suolo musę, kad aš ranką atmušiau.
  - Tai dar niekis. Jis neseniai vonioje krokodilą nupiešė, tai aš pro nupieštas duris išlėkiau iš ten. O aną savaitę ant tvoros nupiešė alaus kioską, tai sau kaimynu dvi valandas stovėjome ir laukėme, kol atidarys.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  102. Petriukas klausia mamos:
  - Mama, ar tiesa, kad mus maitina Dievas?
  - Apskritai, taip.
  - O vaikus atneša gandras?
  - Žinoma.
  - O dovanėles dalina Kalėdų Senelis?
  - Taip.
  - Tai pasakyk man, kuriems galams mes tada laikom tėvą?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  16

  Sūnus sako motinai:
  - Aš daugiau į mokyklą neisiu!
  - Bet kodėl, sūneli?
  - Ir vėėl Petriukas muš knyga per galvą, Jonukas spjaudysis…Neisiu!
  - Ne, sūnau, tu turi eiti. Visū pirma, tau – keturiasdešimt metų, be to, tu – mokyklos direktorius.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  4

  Pirtyje Petriukas su Jonuku įsistebeilijo į nuogą vyriškį su dideliu pilvu. Pagaliau klausia:
  - Dėde, kas jūsų pilve?
  - Bomba, – paslaptingai tarė dėdė. Berniukai nulindo į kampą ir tariasi:
  - Gal susprogdinam?
  - Pavojinga. Nespėsim pasprukti. Pažiūrėk, koks mažas degiklis.

  luztu valdo valdo

 3. kruti sypt

 4. Mokykloje nauja mokytoja susipažįsta su mokiniais:
  - Koks tavo vardas?
  - Jonukas.
  - Ačių, Jonuk. O tavo?
  - Kazytė.
  - Ačių, Kazyte, koks gražus vardas! O tavo?
  - Valink iš čia!
  - Ačiū…Tu čia man?!
  - Slysk iš čia žertva! Eik …!
  - Vaikai, koks jo vardas?
  - Petriukas.
  - Petriuk! Greitai pas direktorių! – sako mokytoja.
  Petriukas:
  - Aš pas tą žąsiną neisiu. Jo kojinės smirda!
  Mokytoja nubėga pas direktorių ir viską papasakoja. Tas persiutęs:
  - Kas sakė, kad mano kojinės smirda? Kuri klasė?
  - 2a. Petriukas!
  - Nu, tada einu skalbti.
  - O ką man daryti?
  - O ką, nesakė kur eiti?

  Klykiau luztu luztu valdo luztu respect uz tiek daug liuks

 5. eina sau gerai pasijuokiau liuks mirkt

 6. vau kiek ju daug liuks liuks negera liuks luztu

 7. vaje kad daug :D

 8. kiek dauk negera

 9. Wow nuostabu respect tau minde pagarba pralinksmino dienele luztu

 10. oho! negera nemazaj tajp,ir negirdetu radaw mirkt

 11. su mintim toks sypt sypt

  Kartą Petriukui teko skristi vienu lėktuvu kartu su pačiu Lietuvos šviesuoliu, protu, garbe ir orumu – pačiu Vytautu L. "Kaip man pasisekė" pagalvojo Petriukas. "Kiek sužinosiu naujo, gražaus, patriotiško, lietuviško".
  Tuo metu Vytautas L. pradėjo spręsti kryžiažodį. "Jis tikrai kažko manęs paklaus ir aš turėsiu progą pabendrauti su pačiu Vytautu L." svajojo Petriukas.
  Staiga Vytautas L. atsisuka į Petriuką.
  - Gal galėtumėte pasakyti – žmogaus kūno dalis iš 5-ių raidžių, prasideda raide B?
  "O, Jėzau" išsigando Petriukas. "Negi aš Vytautui L. sakysiu šį baisu žodį, turi gi būti kokia nors kita kūno dalis iš raidės B". Ir džiaugsmingai sušunka:
  - Bamba!!!
  - A, teisingai. Gal turite trintuką.

 12. bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?

  Uzmuse…. valdo

 13. mindzia, kur marskinelius desi? xDDD Anekdotai luxury

 14. luztu ilgokai skaiciau sypt

 15. nafik atsibodo skaityt jau akis paskaudo vypt bet vistiek sitie anegdotai niekados NEMIRS kietas pagarba

 16. Ausra008,

  tai kad cia pries savaite issiusti buvo, bet cha tik sia savaite idejo mirkt

 17. luztu

 18. Vajezau…jau cia rase tai jauciu ilgokai pagarba bet del cha.lt marskineliu pavargti tikrai verta valdo aisku,jei isrinks geriausiu… buckis kietas

 19. 105 BLT GERAS xDDDD

 20. sudorojau visus laabai geri liuks

 21. 34 geras luztu su vilkajs geras

 22. 10 mirtinas!!! valdo luztu fuck

 23. pagarba uz kieki. paskaitykit. valanda juoko tai tiek vitaminu!!!! valdo

 24. Geruliai sendien :D

 25. siaip tikrai respect uz toki darba , yra labai geru, bet yra ir supaprastintu variantu, pvz. kur su gaubliu arba kur klausineja mokytojos ar girdis…bet siaip tai mldc ziauriai patiko

 26. Jauna geografijos mokytoja, ateina į paauglių klasę, kurioje vien berniukai, ir pradeda mokyti:
  - Šiandien vaikai susipažinsime su gaubliu…
  Klasėje berniukai krykštauja, švilpauja… Mokytoja nubėga pasiskūsti direktoriui:
  - Jūs, panele, nemokate bendrauti su jaunimu,- sako direktorius.- Eime, aš jums parodysiu, kaip su jais elgtis ir bendrauti.
  Nueina į klasæ. Direktorius sako:
  - Sveiki, subinės!!!
  - Labas, ponas direktoriau,- atsako mokiniai.
  - Šiandien mokysimės, kaip ant gaublio prezervatyvą uždėti.
  - O kas yra gaublys, ponas direktoriau? – klausia Petriukas.
  - Nuo to aš ir norėjau pradėti.

  luztu luztu luztu

 27. 32 geriausias luztu Ilgai dar juokiaus iš jo luztu luztu

 28. http://www.eurobasket2007.org/es

  pabalsuokit uz Lietuva!! :)

  Petrukus visus perskaiciau :D man jie visada labai patiko :D dar labai faini anekdotai apie eziukus :D

 29. ne nu tas petriukas ….. valdo buckis

 30. net galva paradejo skaudet is juoko kol perskaiciau visus luztu

 31. Na, o kiek gi iš jūsų žino kas buvo 1437, a?

 32. 30 geras luztu luztu luztu

 33. zaibys visai

 34. ogo vis delto idejo, galvojau jau nebe ides :) aciu visiems uz gerus zodzius tikiuosi patiko

 35. geri tokie, bet yra ir girdetu valdo

 36. ju tiek daug, net tingejosi wisus skaityti negera bet, respect uz toki darba sypt alus valdo

 37. 23,2,1 luztu luztu luztu ir šiap visi prikolni xD liuks liuks liuks

 38. gan daug luztu bet yra ir girdetu

 39. uzkniso skaityt vypt bt yra ir geru liuks

 40. daaug geruciu. sypt

  Tai pasakyk man, kuriems galams mes tada laikom tėvą?

  O ką man daryti?
  - O ką, nesakė kur eiti?

  tie tai uzmuse… buckis kietas

 41. geruliai visi visi iki vieno luztu kietas valdo

 42. Petriuko anekdotai nemirtingi,kaip wisad… luztu

 43. oj tas petriukas luztu luztu

 44. skaiciaau skaiciau ir uz*iso paskut bet tuos kuriuos perskaiciau tai buvo liuks

 45. - Sveiki, subinės!!!
  - Labas, ponas direktoriau,- atsako mokiniai.
  - Šiandien mokysimės, kaip ant gaublio prezervatyvą uždėti.
  - O kas yra gaublys, ponas direktoriau? – klausia Petriukas.
  - Nuo to aš ir norėjau pradėti. luztu luztu valdo

 46. tris perskaiciau veliau atsibodo siaip nieko visai mirkt

 47. Petriukas vardadienio proga įteikė senelei gėlių.
  - Ak, kokios jos gražios, – žavisi senelė.
  - Bet kam reikėjo švaistyti pinigus? Juk tokių pačių gėlių yra mano darželyje.
  - Buvo, senele, buvo!
  valdo luztu

  Klasė. Rašinys apie žiemą.
  Petriukas:
  Žiema. Ežeras užšalo. Ant ledo vilkai dulkinasi. fuck
  Mokytoja:
  - Oi, Petriuk, nepatogu kaip…
  - Aišku, nepatogu, letenos tai slidinėja.
  luztu valdo p

  Mokytoja klasėje klausia:
  - Kiek du kart du?
  - Keturi!
  - Kiek trys kart penki?
  - Penkiolika.
  - Na, Petriuk, ko tyli? Kiek trys kart keturi?
  - Mokytoja, iš šitos vietos nesigirdi…
  - Kaip tai nesigirdi, – sako perpykusi mokytoja. Pasikeičiam vietomis.
  Pasikeitė. Petriukas:
  - Mokytoja, ką vakarais veikiat su mano tėveliu?
  - Aaaa, ką? Tikrai, iš čia nesigirdi… luztu valdo p liuks

  Vieną sykį ateina Marytė pas tėvą ir klausia:
  - Tėte, kodėl pas mane nėra tokio kabančio, kaip pas Petriuką? Pas mane kažkokia skylutė.
  Tėvas pagalvojęs atsakė dukrai:
  - Na, pas tave rojaus vartai, o pas Petriuką yra raktas nuo rojaus vartų!
  - Och, velnias!!!- suriko Marytė. – O, jis man sakė, kad ten yra dūdelė ir liepė pūsti !!! luztu

 48. visus perskaichiau patiko luztu Resopect mindzia luztu

 49. kas jums yra! valdo valdo valdo

 50. ne per daug čia tų Petriukų negera ? man jau tuoj Petriikai ir vaidentis pradės… bet anegdotai geri luztu (nors dar neperskaiciau visu)

 51. labai daug anekdotu sypt

 52. Sveiki,
  ispanai sukciauja ir apklausa deda i ispanu kalba paruosta puslapi (angliskame variante apklausos nera). Reikia visiems prabalsuoti uz lietuva.

  eurobasket2007.org/es (pries tai parasykit www)

  P.S.: Siuskite visiems pazystamiems, kaip pasele!

 53. 46

  - Petriuk, išasmenuok veiksmažodį "eiti".
  - Aš einu… tu eini…
  - Greičiau, Jonuk!
  - Jis bėga, mes bėgame…

  cia taip mistiskai is petriuko i jjunuka pavirto:)

 54. - O ką man daryti?
  - O ką, nesakė kur eiti? luztu luztu luztu

 55. Uj tu, visi nerialus ;]

 56. Vat sito nebuvau girdejes ir tiesa pasakius labai neblogas pagarba
  Petriukas mokykloje:
  - Onute, tu šiandien vėl be kelnaičių?
  - Iš kur žinai!?
  - O iš kur tada pleiskanos ant batelių?
  :D

 57. bl i trenke varyt reikia tai negaliu sakiatyt nu paskui persakitysiu luztu

 58. Nu su pleiskanom ant bateliu tai luztu

 59. Respect už tokį darbą! :)

 60. Klasė. Rašinys apie žiemą.
  Petriukas:
  Žiema. Ežeras užšalo. Ant ledo vilkai dulkinasi.
  Mokytoja:
  - Oi, Petriuk, nepatogu kaip…
  - Aišku, nepatogu, letenos tai slidinėja.
  luztu

 61. Atleisk austoriau, bet visų neįveikiau… negera

 62. oho… daugoka… bet įveikiau. neblogi pagarba

 63. Geras! Smagiai pasijuokiau liuks luztu

 64. Pavargau skaityt bet įveikiau. Geri anekdotai, ne daug buvo girdėtų :)

 65. šaunu ;) daug gerų anekdotų alus

 66. maladec! respectas uz tiek anekdotu! alus

 67. Netgi ne viena ir ne du negirdetus atradau! p geras pagarba liuks

 68. Teko pavargt, kol viską perskaičiau liuks

 69. 23 uzmuse… luztu

 70. na, čia jau beveik rusų Vovka išeina negera pagarba

 71. negera surinkta cia biski ziuriu :D

Susiję įrašai:
Anekdotas #29112Anekdotas #29112Anekdotas #29030Anekdotas #29030Anekdotas #29023Anekdotas #29023Anekdotas #29018Anekdotas #29018Anekdotas #28976Anekdotas #28976Anekdotas #28958Anekdotas #28958Anekdotas #28973Anekdotas #28973Anekdotas #28945Anekdotas #28945Anekdotas #28953Anekdotas #28953Anekdotas #28888Anekdotas #28888Anekdotas #28848Anekdotas #28848Anekdotas #28844Anekdotas #28844