Webmaster tools
GTM
baneriai iš HTML body
Adnet 980×200 banner code
Anekdotai

Į banką įsibrauna automatu ginkluotas kaukėtas veikėjas:
– Visiems stovėt ir nejudėt!
– Čia ką – apiplėšimas?
– Ne, grupinė nuotrauka!

0
...
Anekdotai

– Kas vaizduojama šiame paveiksle: saulėtekis ar saulėlydis?
– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą dailininką. Jis tik apie vidurdienį išsiropščia iš lovos.

0
...
Anekdotai

Savaitgalio mintis: Jeigu tikrai kažką mylite, leiskite jam pamiegoti.

0
...
Anekdotai

Vyrukas per išpažintį sako:
– Esu labai padorus: negeriu, vakarais nesišlaistau gatvėmis, nevilioju moterų ir net nežiūriu į jų pusę, guluosi aštuntą valandą vakaro ir kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią.
– Taip, mano sūnau, bet visa tai pasikeis, kai tik iš čia išeisi, – atsako kalėjimo kapelionas.

0
...
Anekdotai

Žmona:
– Taip norėčiau ko nors šviesaus, gero…
Vyras:
– Alaus gersi?

0
...
Anekdotai»Šeimyniniai

Vyras su žmona užeina į parduotuvę:
– Pasverkite man 10 kilogramų kepeninės dešros, – sako žmona.
– Kam jums tiek daug? – stebisi pardavėja.
– Šunį šersiu.
Staiga vyras sukrunta:
– Kokį šunį? Mes neturime šuns!
– O tu nelok!

0
...
Anekdotai

Gimė šeimoje vaikas, auga, jau penki metukai, o vis dar nešneka… Tėvai jau apsiprato, kad Petriukas
nebylys. Staiga, vieną dieną visiems pietaujant Petriukas staiga sušunka: "senelis!!! ". Po valandos
skambutis iš kaimo: senelis numirė… O vaikas ir vėl nebekalba. Po keliu savaičių naktį vėl Petriuko
klyksmas: "močiutė!!! " ‐ tėvai nustėro, nubėga į seneles kambarį ‐ o ta jau atšalusi… Praeina keli ramūs
mėnesiai. Tėvas sėdi kambary, skaito laikraštį, Petriukas kieme žaidžia. Staiga tėvas išgirsta Petriuko
šauksmą: "tėvelis!". Visas perbalo, galvoja: šakės! Nusiprausė, apsivilko juodą kostiumą. Atsigulė ant
lovos, laukdamas paskutiniosios. Grįžta iš parduotuvės žmona, įbėga į kambarį pas vyrą: ‐ O tu ko čia
dabar išsidrėbei?! Greičiau kelkis, eisim i šermenis, kaimynas numirė…

0
...
Anekdotai

– Gal žinai, kas yra alkotesteris?
– Tai toks daikčiukas: tu į jį puti, o jis rodo, ar tu labai girtas.
– A, žinau… Aš tokį daikčiuką jau dvidešimt metų vedęs!

0
...
Anekdotai

Mokykla. Pamoka. Mokytoja sako:
– Taigi, vaikai, prašom sugalvoti sakinį, kuriame būtų žodis “puiku!”.
Marytė kelia ranką:
– Saulė šviečia, kaip puiku!
Onutė neatsilieka:
– Šiandien gausiu 10, kaip puiku!
Mokytoja patenkinta:
– O gal kas galite sugalvoti sakinį, kur žodis “puiku” būtų dar labiau pabrėžtas?
Iš galo Petriukas:
– Vakar per vakarienę mano nepilnametė sesuo pasakė, kad laukiasi, ir tėtė tarė: “Nu, puiku, bl**, tiesiog puiku…"

0
...
Anekdotai

Nusiveda mergina vaikiną į laiptinę, atremia į sieną, pabučiuoja, išsuka laiptinės lemputę ir sako:
– Nori į burną paimsiu?
– A tu durna? Gi karšta kokia…

0
...
Anekdotai»Absurdiški anekdotai

Tikybos mokytoja klausia:
– Vaikai, kas toks mažas, pūkuotas ir sako "miau"?
Vienas vaikas atsako:
– Šiaip tai turėtų būti mažas kačiukas, bet jeigu klausiat jūs, tai turbūt bus JĖZUS.

0
...
Anekdotai

Kariuomenė. Pulkininkas aiškina:
– Greitai atvažiuos komisija, kuri užduos jums tam tikrus klausimus. Iš anksto pasakysiu atsakymus. Pirmojo klausimo atsakymas 20, antrajo – 6, o trečiojo – abu.
Po mėnesio atvažiuoja komisija. Vieno kareivio klausia:
– Kiek tu metų tarnauji kariuomenėje?
– 20, – atsako kareivis.
– Kiek tau metų?
– 6, – aiškina kareivis.
Komisijos narys kiek pagalvojęs klausia:
– Kaip manai, kuris iš mūsų pusprotis?
– Abu, – atsako kareivis.

0
...
Anekdotai

Pokalbis pas psichologą:
– Alkoholį vartojate?
– Ne.
– Rūkote?
– Ne.
– Kortom lošiat?
– Ne.
– Kaip su svetimom moterim?
– Vengiu.
– Jei neturite jokių ydų, ko gi jūs atėjote?
– Na, yra vienas toks trūkumėlis…
– Koks gi?
– Meluoju daug…

0
...
Anekdotai

Programuotojo žmona sako vyrui:
– Brangusis, aš noriu vaiko.
– Gerai, gulk, suinstaliuosim.

0
...
Anekdotai»Absurdiški anekdotai

Grįžta namo vyras, randa pas žmoną meilužį. Tas tik susirenka drabužius ir iššoka pro langą.
– O čia kas toks? – klausia vyras.
– Kažkoks chamas, mielasis. Nei tau "labas", nei man "sudie"…

0
...
Anekdotai»Absurdiški anekdotai

Prie autobuso prieina senutė, įkiša galvą į vidų ir klausia vairuotojo:
– Sūneli, ar greit važiuosi?
– Motin, nespėsi bėgti, – atsakė vyrukas.

0
...
Anekdotai

Pareina žmona sušlapusi naujus batus ir sugalvoja padžiovinti orkaitėje. Aišku užmiršta – batai sudega… Galvoja kaip čia vyrui dabar pasakyti, kad nebūtų vėjo?! Prieš vyrui grįžtant namo, apsivelka trumpą sijonėlį, o iš po jo viską šalin. Vos išgirdus žingsnius reikiama puse atsisuka, pasilenkia ir plauna grindis. Vyrui akys didelės, čiumpa brangiąją ir … Moteriškė ginasi:
– Palauk, batai orkaitėje sudegs…
Vyras:
– Bus tų batų!

0
...
Anekdotai

Ateina rusas į diskoteką Vokietijoje. Užsidėjęs ryškius marškinėlius su užrašu “Turkai turi 3 problemas”. Iškart prisistato turkas ir pareikalauja pasiaiškinti dėl įžulumo ir nusiimt maikoną.
– Štai pirma turkų problema, – dėsto rusas. – Jūs kuriate problemą lygioje vietoje ir esate agresyvūs.
Turkas išbėga įpykęs į kiemą. Po kiek laiko rusas išeina parūkyti į kiemą ir jo jau laukia burys įsiutusių turkų.
– Ateik čia, gaidy. Tuoj mes tau paaiškinsim, kas turi problemų, – rėkia pirmasis turkas.
– Antroji turkų problema, – toliau dėsto rusas. – Jūs nesavarankiski ir visur sukviečiat visą chebrą, nes vieni nieko nesugebat.
– Nu tau šakės, vaikine, – tarė turkai, ir išsitraukė peilius.
– Ir trečioji turkų problema, – šypteli rusas. – Jūs į susišaudymus visada ateinate su peiliais.

0
...
Anekdotai

- Klausyk, Jadzel! Žinai, po puslitrio tu ne tokia ir baisi!
– Joni, a pasiutai! Čia gi aš, Efka!

0
...
Anekdotai

Įsidarbino fabrike čiukčius. Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo direktoriui skųstis:
– Direktoriau, Čiukčia nedurnas.
– Ką? Gal ir nedurnas… O ką?
– Čiukčia nedurnas, o jį vadina durnium. Kasdien vadina.
– Kas vadina?
– Petraitis vadina. Sako: "Čiukcia durnas".
– Gerai, pakalbėsiu su Petraičiu.
Išsikviečia direktorius Petraitį ir sako:
– Buvo čiukčia atėjęs, skundėsi, kad tu jį nuolat durniumi vadini.
– Bet jis ir yra durnius. Nežinau, kaip kiti, bet šitas tai durnius. Galiu pademonstruoti.
– Gerai, pademonstruok.
Petraitis pakviečia čiukčią, duoda jam savo namų raktus ir taria:
– Nubėk pas mane namo, pažiūrėk, ar aš ten esu.
Čiukčia nubėga. Petraitis taria:
– Na, matote? Sakiau, kad durnius?
– Na jooo… Galėjo juk paskambinti…

0
...