Adnet 980×200 banner code
baneriai iš HTML body
Anekdotai»Absurdiški anekdotai

Ateina Karlsonas į parduotuvę ir sako:
– Ar parduodate perdegusias lemputes?
– O kam jums jos reikia?
– Noriu įsigyti tamsų kambarėlį…

0
...
Anekdotai

Ateina pas chirurgą senukas, kuriam ant nugaros ištatuiruotas žemėlapis. Daktaras jo klausia:
– Kur jum skauda?
– Afrikoje…

0
...
Anekdotai

Sėdi psichiatras savo kabinete, liūdi – niekas neateina… Pacientų nėra.
Staiga į kabinetą pamažu praverdamas duris keturiom įropoja žmogus, kažką laikantis dantyse, rankose, ir dar kažkas velkasi jam iš paskos…
Psichiatras:
– Oi, ir kas gi čia pas mus atvyko? Turbūt tai gyvatėlė, mažytė gyvatėlė… Šliaužk čia, gyvatėle, šliaužk, gydytojas tau padės.
Žmogus neigdamas pamojavo galva…
– A-a-a, turbūt vėžliukas pas mus į svečius atropojo. Ropok ropok čionai, vėžliuk, į sofą, ir papasakok gydytojui kas tau nutiko…
Žmogus neigdamas pamojavo galva…
– Tai kas gi čia pas mus? Turbūt mažas sliekiukas?!
– Gydytojau, eikit na*ui, aš jums internetą tiesiu!

0
...
Anekdotai

Į traukinio vagoną įgriūva uždusęs keleivis.
– Velnias, o vis dėlto suspėjau!
– Neatrodo, kad labai tuo džiaugtumėtės.
– O ko čia džiaugtis! Buvau toks tikras, kad pavėluosiu, jog palikau namie lagaminą.

0
...
Anekdotai»Profesiniai

Advokatą sustabdo policininkas. Advokatas iš karto mano, kad jis protingesnis ir geriau išsilavinęs už policininką. Galvoja, bent jau pasišaipys. Policininkas sako:
– Prašom parodyti teises.
– Kam?- klausia advokatas.
– Jūs nesustojote prie stop ženklo, – atsako pareigūnas.
– Bet aš prilėtinau.
– Bet vistiek pilnai nesustojot, teises prašom.
– O koks skirtumas?
– Tas, kad įstatymas reikalauja, kad pilnai sustotumėt. Teises prašom.
– Jeigu sugebėsit man parodyti skirtumą tarp sulėtėjimo ir sustojimo, aš duosiu teises, jeigu ne – neduosiu.
– Gerai, prašom išlipti.
Advokatas išlipa ir policininkas įsitempęs pradeda daužyti advokatą su bananu ir sako:
– Man sustoti ar lėčiau mušt?

0
...
Anekdotai»Petriukas

Mokytoja klausia:
– Vaikai, kas yra greičiausias pasaulyje?
Vaikai vienas per kitą:
– Mašina! Lėktuvas! Raketa!
Vienas atsistoja ir sako:
– Greičiausia pasaulyje – mintis. Štai aš esu čia, o mintyse galiu jau būti pas močiutę kaime arba mėnulyje…
Čia atsistoja Petriukas ir sako:
– Tamsta mokytoja, mano manymu, greičiausia pasaulyje – tryda. Nesuspėsi net ir pagalvoti, o jau kelnės pilnos!

0
...
Anekdotai»Tautiniai

Suvalkietis semia vandenį kibiru iš kūdros ir pila žemėn. Praeivis klausia:
– Ką gi tu čia, žmogau, darai?
– Noriu išsemti vandenį iš balos.
– Tu ką?! Iš proto išsikraustei?
– Išsikraustytum ir tu, jei paskandintum muilą.

0
...
Anekdotai

Jaunas vaikinas ateina į viešnamį, kad pirmą kartą patirtų seksą. Viešnamio šeimininkė pataria jam pradėti nuo 69. Jis nusprendžia pabandyti. Prostitutė palydi jį į kambarį, nusirengia ir nupasakoja vaikinui, ką daryti. Tačiau vos pradėjus, prostitutė pabezda. Vaikinas tyliai sau pasako "fu", bet toliau tęsia. Neužilgo ji vėl pabezda, o vaikinas ir vėl tik pasako "fu" ir toliau tęsia. Prostitutei pabezdėjus trečią kartą, vaikinas atsikelia ir eina per kambario duris. Prostitutė jo klausia:
– Kažkas ne taip?
Vaikinas atsako:
– Nemanau, kad aš ištversiu dar 66 tokius.

0
...
Anekdotai

Mergina vėlai vakare eina namo. Staiga iššoka vyriškis, nutempia ją už kampo ir liepia:
– Greitai nusimauk trumpikes ir stokis šuniuku!
Nėr ką daryti, mergina nusiima trumpikes, atsistoja šuniuku. Vyriškis įsibėgėjęs ir iš visų jėgų spiria merginai į užpakalį. Mergina nustebusi atsisuka. Vyrukas jai sako:
– Ką? Galvojai, kad prievartautojas? Ne, aš – chuliganas!!!

0
...
Anekdotai

– Petrai, kodėl pavėlavai į darbą?
– Per vėlai išėjau iš namų.
– O anksčiau negalėjai išeiti?
– Negalėjau. Jau buvo per vėlu išeiti anksčiau.

0
...