Anekdotai

Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėvas jam sako:
– Ar ištaisei 2-jetą iš matematikos?
– Taip
– Parodyk. Nu kas gi taip taiso, duok tušinuką, parodysiu kaip reikia!

00
...
Anekdotai

Troleibusas… Vasara… Karštis… Į troleibusą įlipa moteris su neskustomis pažastimis. Laikosi už turėklo… Šalia jos stovi girtas chronius. Jis arti trūkimo ribos. Bet troleibusui stabtelėjus, chronius trumpam atsipeikėja ir ima uostyti orą aplinkui. Po minutėlės susivokia, iš kur eina kvapas, ir įsistebeilija į neskustą moteriškės pažastį. Paskui nužvelgia tą moteriškę, ir sako:
– Klausykit, panele balerina, arba nešiokit triusikus, arba nuleiskite savo koją!

01
...
Anekdotai

Gydytojas išrašė vienai labai apkūniai pacientei šimtą mažų piliulių.
– Po kiek šitų tablečių aš privalau gerti kasdien?
– Nė vienos, – atsakė gydytojas. – Paberkite jas ant grindų triskart į dieną ir surinkite po vieną į buteliuką, padės geriau.

01
...
Anekdotai

- Pirmą kartą turėjau moterį, kai man buvo kokie 30 metų…
– O iki tol?
– O iki tol buvo tik vyrai…
– Jūs ką, žydras?
– Ne, aš žmogėdra.

00
...
Anekdotai

Vyrukas eina gatve, susitinka draugą:
– Labas, žinai, o aš Oną vedžiau!
– Tu ką, ją gi dulkina kas netingi!
– …
Eina vyrukas toliau. susitinka kitą draugą:
– Sveikas, žinai, o aš Oną vedžiau…
– Tu ką, ją gi visas Vilnius apturėjo!
– …
Eina toliau. Dar vieną draugą susitinka:
– Žinai… Kekšę vedžiau…
– Ką, gal Oną?

00
...
Anekdotai

- Man vėl erekcija.
– Pridėk gyslotį.

01
...
Anekdotai

Žvejas pasakoja apie laimikį:
– Tai ta lydeka svėrė…
– Na, kiek jau, kiek? – išsišiepę laukia draugai.
– Kad nesumelavus, tai pusę to svorio, kurį norėjau pasakyti, bet du kartus daugiau negu jūs pagalvojot!

02
...
Anekdotai

GAVĘ KREDITĄ BANKE, PIRMIAUSIA NUSIPIRKITE GRAŽIAS GLAUDES!
NES YRA TOKIA GALIMYBĖ, KAD TIK SU JOMIS IR LIKSITE…

04
...
Anekdotai

Susiginčijo katalikų kunigas, protestantų pastorius ir žydų rabinas, kurio religija galingesnė. Nutarė, kad laimės tas, kuris atves mešką į savo tikėjimą.
Po kiek laiko vėl susitinka toje pačioje vietoje ir dalinasi savo patirtimi.
Katalikų kunigas pasakoja:
– Einu mišku, žiūriu – lokys. Aš jam pradėjau bibliją skaityti, tačiau jis nepanoro klausytis, puolė mane draskyti. Aš apšlaksčiau lokį švęstu vandeniu, ir ką jūs manot – tapo jis ramus kaip avinėlis. Dabar jį katekizmo mokau.
Protestantų pastorius dalijasi savo patirtimi:
– Man buvo panašiai kaip ir tau. Mane irgi meška užsivijo. Bet kadangi mes nelabai tikime tuo jūsų švęstu vandeniu, aš įšokau į upę, perplaukiau ją greičiau už mešką, spėjau ją pakrikštyti dar jai nespėjus išlipti krantan, ir tapo ji rami, kaip avelė. Na, ir ką jūs manote, dabar bažnyčioje vargonais groja.
Žydų rabinas pasitaisė savo apdriskusius rūbus, tvarstį ant galvos ir tarė:
– Joooo, nereikėjo man nuo apipjaustymo pradėti…

025
...
Anekdotai

Kontrolierius keleiviui:
– Jūsų talonėlis?
– Mano talonėlis.
– Jūs ką, ligonis?
– O jūs daktaras?
– Jūsų talonėlis!
– Mano talonėlis.
– Ką čia tą patį kartojat, kitų žodžių nežinot?
– Žinau: siurblys.
– Aš kontrolierius!
– O aš santechnikas.
– Pas jus visi namie?
– O norit į svečius?
– Jūsų talonėlis!
– Mano talonėlis.
– Jūs ką, zuikis?
– O jūs vilkas?
– Jūsų talonėlis!
– O kam jums?
– Aš pasižiūrėsiu…
-Tai nusipirkit ir žiūrėkit.

017
...