Anekdotai

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną… Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:
– Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės…
– Kokios?
– Žinote… Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina… Jūs pajuntate kažką… Suprantate, apie ką aš kalbu?
– Taip…
Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:
– Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje…

00
...
Anekdotai

Kaip vadinasi koalicija be lenkų?
BeLenkokia koalicija

04
...
Anekdotai»Kompiuterių džiunglės

Šnekasi vyras programuotojas ir jo žmona vakare, po darbo:
Vyras grįžo namo: Good evening dear, I'm now logged in.
Žmona: Nupirkai duonos?
Vyras : Bad command or filename.
Žmona: Bet aš tave dar ryte prašiau!
Vyras: Erroneous syntax. Abort?
Žmona: O kaip dėl naujo televizoriaus?
Vyras: Variable not found…
Žmona: Duok man savo kreditkę, aš noriu nueiti į parduotuvę !
Vyras: Sharing Violation. Access denied..
Žmona: Tu mane myli ar myli tik savo kompus ar tu tiesiog nervuoji mane?
Vyras: Too many parameters…
Žmona: Veltui už tavęs tekėjau..
Vyras: Data type mismatch
Žmona: Kaip dėl tavo atlyginimo?
Vyras: File in use.. Try after some time
Žmona: Kokia mano padėtis šeimoje?!
Vyras: Unknown Virus

013
...
Anekdotai

Jeigu pinigai iš tikrųjų yra blogis, tada suprantama, kodėl aš toks geras.

04
...
Anekdotai

Penkių žodžių siaubo istorija:
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, pirmadienis.

05
...
Anekdotai»Šeimyniniai

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo savo sūnų, kuris su dideliu prožektorium norėjo išeiti iš namų.
– O kur tu išeini? – klausia tėvas.
– Į pasimatymą – atsako sūnus.
– Cha, kai aš eidavau į pasimatymus, man nereikėdavo prožektoriaus – pasišaipė tėvas.
– Ir pažiūrėk, ką išsirinkai.

018
...
Anekdotai

Gaisrinė. Į patalpą, kur sėdi skubiam iškvietimui pasiruošę gaisrininkai, neskubėdamas įeina viršininkas. Pavaikšto, pačiupinėja įrangą… Ir neskubėdamas pasako:
– Na ką, vyrai… Gal ruošiamės po truputį… Yra iškvietimas… Mokesčių inspekcija dega.

09
...
Anekdotai

Tikybos mokytojas klausia Petriuko:
– Tu meldiesi prieš valgį?
– Ne, mano mama skaniai gamina.

04
...
Anekdotai

Pastatė žmogus mašiną, užėjo į parduotuvę. Išeina – mašina sudaužyta, kažkas įvažiavo. O kaltininko nėra. Žiūri – už valytuvo raštelis užkištas. Ištraukė – skaito:
– Aš atsitrenkiau į tavo mašiną. Dabar rašau šitą raštelį ir užkišiu jį už valytuvo. O aplink šimtai smalsių akių stebi mane ir galvoja, kad šiame raštelyje aš tau parašysiu savo vardą, adresą ir telefoną. Bet aš manau, kad jie baisiai klysta.

035
...
Anekdotai

Bėga studentas kiek įmanydamas iki autobuso…
Spės-nespės-spės-nespės-spės-nespės… ai nespėjo – pagalvojo autobuso vairuotojas, uždarė duris ir nuvažiavo.

031
...