Anekdotai

JUBILIEJUS – LAIDOTUVIŲ REPETICIJA. KUO DAUGIAU REPETICIJŲ – TUO GERIAU.

02
...
Anekdotai

Žmona bara vyrą:
– Kas tu per vyras, kad net durų į tualetą (lauko) negali įstatyt!
– O ką ten vogt?

05
...
Anekdotai

Pas firmos bosą ateina žmogus:
– Girdėjau, kad jūs ieškote naujo buhalterio?
– Taip, ieškome. Seno irgi.

07
...
Anekdotai

Studentams uždavė parašyti trumpą frazę kurioje būtų religija, seksas ir paslaptis.
Dešimtuką gavo studentė, parašiusi: „O Dieve, aš laukiuosi ir net nežinau nuo ko“.

09
...
Anekdotai

Šnekasi dvi verslininkų žmonos:
-Ne nu tu įsivaizduok, vakar paprašiau pas saviškį 200 eurų į grožio saloną nueiti. O tas niekšas pasižiūri į mane ir duoda 500.

024
...
Anekdotai

Sako, meilė trunka trejus metus. Žiurkėnai gyvena trejus metus. Santykių pradžioje įsigykite žiurkėną, bus geras indikatorius.

016
...
Anekdotai

Vis dėlto moters grožio etalonas kompiuterių administratoriui- Venera. Ir figūra daili ir rankos jau nukapotos.

08
...
Anekdotai

Apsivedė nematomas žmogus už nematomos merginos. O vaikai pas juos – iš vis nėr į ką žiūrėt.

05
...
Anekdotai

- Oi, pas mus atsitikimas koks buvo. Atgabeno vyriškį į kapines laidoti, o jis strykt! Atsisėda karste, „gyvas aš“! Matytum kas buvo, visi džiaugiasi, juokiasi, petardos šaudo, žmona iš džiaugsmo verkia…
…Žodžiu vos ne vos užkasėme.

09
...
Anekdotai

SUNKIAI GYVENTI TAMPA VIS LENGVIAU IR LENGVIAU!

09
...