Adnet 980×200 banner code
baneriai iš HTML body
Anekdotai

Susitinka du pokerio mėgėjai. Vienas rankas laiko taip, lyg kažką neštų.
– Kur blaškaisi? – klausia antrasis.
– Lošiau.
– Na, ir kaip?
– Pralošiau.
– Daug?
– Tris šimtus tūkstančių.
– Oho, už tokius juokus man žmona kiaušus nurautų.
– O ką tu galvoji aš rankose nešu?

0
...
Anekdotai

Susiginčijo šventikas su ateistu, ar būna pasaulyje stebuklų.
– Štai pernai iš varpinės iškrito mūsų zakristijonas ir liko gyvas bei sveikas, argi tai ne stebuklas? – sako šventikas.
– Ne, tai tiesiog atsitiktinumas, – atsako ateistas.
– Bet prieš penkis mėnesius jis vėl skambino varpais, kvietė žmones mišioms ir iškrito iš varpinės. Tačiau net neįsibrėžė. Juk tai stebuklas!
– Ne, tai tiesiog sutapimas, – nepasiduoda ateistas.
Jiems bekalbant atbėga viena davatkėlė ir iš tolo žegnodamasi rėkia:
– Zakristijonas vėl iškrito iš varpinės!
– Ar nesusižeidė? – klausia kunigėlis.
– Sveikas gyvas! – atsako davatkėlė.
– Štai jums aiškiausias Viešpaties ženklas! – sako šventikas ateistui.
– Koks dar ženklas? Tai jau pripratimas, daugiau nieko, – nepasiduoda ateistas.

0
...
Anekdotai

Numirė studentas. Nukeliauja į pragarą, o ten velnias ir klausia:
– Į kokį pragarą nori – paprastą ar studentišką?
Studentas pagalvojęs gal kas geriau bus sako:
– Gal į paprastą pragarą…
Taip ir padarė. Nukeliauja studentas į paprastą pragarą, o ten alus, merginos, puotos ir kitos linksmybės. Viskas būtų gerai, bet kiekvieną vakarą ateina velnias ir sukala vinį į užpakalį. Na pragyveno jis ten keletą mėnesių, atsibodo jam tas velnias su savo vinimis. Sako velniui:
– Klausyk, perkelk mane į studentišką pragarą – gal ten geriau bus.
– Gerai, – sako velnias.
Persikelia studentas į studentišką pragarą, o ten viskas tas pats – alus, merginos, ir kas svarbiausia jokio velnio kiekvieną vakarą. Na gyvena taip studentas pora mėnesių, tris, keturis. Po keturių mėnesių ateina velnias kibiru vinių nešinas:
– Tai ką, studente, sesija atėjo, lenkis.

0
...
Anekdotai

Jei Chuckas Norrisas krapšto nosį, TIKRAI randa naftos.

0
...
Anekdotai

Susitinka dvi senos draugės pensininkės. Kalba kalba, viena klausia kitos:
– Nu sakyk, ar dar "pažaidžiat" su su vyru?
Kita sako:
– Tai žinoma, o jūs?
– Mes tai ne, o tai kaip jūs tokiam amžiuj dar sugebat?
Ta ir atsako:
– Nu atsigulam vakare, aš paimu, iškeliu ir paleidžiu, į kurią pusę nukrenta, tas ant rytojaus eina pieno parnešti.

0
...
Anekdotai

- Teisiamasis, kokia jūsų šeimyninė padėtis?
– Sušikta, ponas teisėjau!

0
...
Anekdotai

Madų demonstravimas. Jį stebi vyras ir žmona. Vyras negali atitraukti akių nuo manekenių. Žmona:
– Užteks spoksoti! Einam namo, jos ne tavo nosiai!
– Tu geriau patylėk… Trijų vaikų motina!
– Tai tu patylėk, dviejų vaikų tėve!

0
...
Anekdotai

ORAI MAN SAKO – NUSIPIRKI NAUJĄ PALTĄ!
ALGA ATRĖŽIA – GAL NEREIK? NE TAIP IR ŠALTA.

0
...
Anekdotai

Nuvažiavo du draugeliai pažvejoti. Prisilupo kaip reikiant ir užmigo. Ryte žiūri – tinklai pievoje stovi.
– Asile, kur tu kur tinklus pastatei???
– Pats tu asilas. Kur valtį irklavai – ten ir stačiau!!!

0
...
Anekdotai

Rugsėjo 1 – oji. Mokytoja klausia vaikų:
– Vaikai, kaip jūs praleidot atostogas?
Petriukas:
– Mokytoja, kokia jūsų nuomonė apie alkoholį?
– Žinoma, kad neigiama.
– Tada per visas atostogas aš nieko neveikiau.

0
...